ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

MTTQ đánh giá kết quả thực hiện hoạt động Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng quý I/2018
Ngày đăng 02/05/2018 | 03:14  | View count: 839

Trong quý I năm 2018, Ban Thường trực UBMTTQ Quận đã xây dựng hướng dẫn hoạt động công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng và thực hiện Đề án 02-212 đã đạt được một số kết quả chính như sau

     - Hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân: Ngay từ đầu năm các Ban TTND tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, tặng quà Tết, trợ cấp xã hội đối với gia đình có công, gia đình chính sách, việc thu chi các loại quỹ, thăm hỏi tặng quà các hộ nghèo, các hộ khó khăn đột xuất nhân dịp Tết Mậu Tuất. Giám sát việc tổ chức các lễ hội truyền thống năm 2018 đảm bảo an toàn, vui tươi, tiết kiệm và lành mạnh. Giám sát kết quả giải  quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, hòa giải ở cơ sở. Các Ban TTND phối hợp tham gia công tác hoà giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đã hoà giải thành 46/58 vụ việc (đạt tỷ lệ 79,3%) góp phần giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giữ gìn ổn định trật tự xã hội trên địa bàn các phường và Quận; Giám sát  việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn bán, tàng trữ vận chuyển, đốt pháo nổ, các quy định về phòng chống cháy nổ, việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư, Tổ dân phố; giám sát thực hiện pháp lệnh số 34 thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban TTND các phường trên địa bàn quận đã phát huy tinh thần trách nhiệm, các hoạt động giám sát đạt được hiệu quả: Tổng số vụ giám sát: 119 vụ, số vụ phát hiện: 55 vụ, số vụ kiến nghị: 55 vụ, số vụ đã được chính quyền giải quyết: 54 (đạt tỷ lệ 98,1%), số còn lại đang tiếp tục giải quyết.

      - Công tác giám sát đầu tư của cộng đồng: Ủy ban MTTQ các phường chủ động phối hợp với chính quyền, chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn nhằm được cung cấp các thông tin và các tài liệu có liên quan trong đầu tư xây dựng để thực hiện giám sát và hướng dẫn các Ban GSĐTCCĐ tập trung giám sát vào việc thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn nhà nước hoặc xã hội hóa do Nhà nước, các doanh nghiệp hoặc quận, phường làm chủ đầu tư, thành lập các tổ giám sát ĐTCCĐ giám sát việc thực hiện các dự án. Theo báo cáo của các phường, đến nay kết quả giám sát đã phát hiện 03 công trình, dự án có vi phạm, sau khi kiên nghị cả 03 công trình đều đã bị xử lý và khắc phục. Còn lại hầu hết các công trình được giám sát đều thi công đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn.

     - Giám sát công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng: Ban TTND, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thường xuyên giám sát các công trình xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, đã phát hiện kiến nghị và phối hợp với chính quyền xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng không phép, trái phép.

     - Hoạt động thực hiện Đề án 02-212: Căn cứ vào chương trình phối hợp công tác, kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 của Quận, Ban điều hành Đề án 02-212 các phường đã chỉ đạo, hướng dẫn các nhóm nòng cốt tập trung tuyên truyền vào các nội dung,văn bản pháp luật đáp ứng nhu cầu thiết thực và điều kiện của từng phường. Đã tuyên truyền, phổ biến số lượng lớn các văn bản pháp luật như: Luật khiếu nại Tố cáo; Luật Đất đai; Luật BHXH, BHYT; Luật giao thông đường bộ...

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Cường - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận đề nghị Ban Thanh tra nhân dân các phường cần tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch hoạt động hướng dẫn của UBMTTQ các cấp năm 2018, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương các Ban TTND, GSĐTCCĐ, của Đề án 02-212 tập trung thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát và hoạt động 9 tháng cuối năm cụ thể ở từng công việc đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận