ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận với các ngành quý I năm 2018
Ngày đăng 07/05/2018 | 11:34  | View count: 234

Với phương châm thực hiện chủ đề năm 2018 “Năm Dân vận chính quyền” của Ban Dân vận Trung ương, chủ đề của Thành ủy Hà Nội “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” đạt hiệu quả thiết thực hướng tới chào mừng 15 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai (25/11/2013-25/11/2018. Ngay từ đầu năm, căn cứ Chương trình số 70-CTr/BDVQU, ngày 12/01/2018, Chương trình công tác Dân vận năm 2018; Ban Dân vận Quận ủy và các ngành, các tổ chức, đơn vị trong quận Hoàng Mai đã ký kết các chương trình kế hoạch phối hợp với nội dung cụ thể

     Thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Quận ủy và các ngành, các tổ chức, đơn vị quận Hoàng Mai năm 2018. Ngày 24/4/2018, tại phòng họp số 419, Tầng 4, trụ sở Quận ủy Hoàng Mai, Ban Dân vận Quận ủy cùng phối hợp với các ngành đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận quý I/2018, nhằm đánh giá kết quả đã thực hiện và thống nhất nội dung thực hiện trong quý II/2018. Chủ tọa điều hành hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận; cùng điều hành có đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy - QUV, Phó trưởng Ban và đồng chí Đào Minh Chi - Phó trưởng Ban. Hội nghị được đón đồng chí Phạm Khắc Khải - Phó Trưởng phòng Tôn giáo và Dân tộc Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, theo dõi công tác dân vận tại quận Hoàng Mai. Về dự hội nghị có đông đủ các đồng chí lãnh đạo các ngành, đơn vị, tổ chức thực hiện chương trình phối hợp.

     Hội nghị đã nghe đồng chí Đào Minh Chi - Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy trình bày tổng hợp kết quả thực hiện chương trình phối hợp đã thực hiện trong quý I năm 2018, tại hội nghị  các đại biểu đã nghe 6 ý kiến đóng góp các giải pháp và nội dung nhiệm vụ tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo. Sau khi nghe báo cáo nội dung đã thực hiện và các nhiệm vụ trong thời gian thực hiện trong quý II đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận đã kết luận hội nghị và gợi mở một số nội dung phối hợp như sau:

     1. Các đơn vị tiến hành rà soát nội dung công việc trong chương trình đã ký kết năm 2018.

     2. Thực hiện tốt chế độ thông tin, trao đổi, thành phần tham dự trong các hoạt động phối hợp đảm bảo đầy đủ, chất lượng, hiệu quả.

     3. Bổ sung nhiệm vụ cụ thể được giao vào công tác phối hợp dân vận thực hiện trong quý II/2018:

     + Đối với UBND Quận: Tập trung thực hiện Quy chế dân chủ trong cải các hành chính, giải phóng mặt bằng, các quy tắc ứng xử, nội quy, quy định. Hiệu quả giải quyết công việc, so sánh kết quả của từng cán bộ, công chức, đảng viên và nhiệm vụ của phòng, ngành, đơn vị.

     + Đối với lực lượng vũ trang: Chấp hành nghiêm điều lệnh, rà soát, khảo sát nắm chắc số lượng, lực lượng chiến sỹ, quân nhân, cán bộ tại ngũ đang ăn ở sinh sống cư ngụ trên địa bàn quận Hoàng Mai. Đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng cảu cán bộ chiến sỹ, vận động tuyên truyền để lực lượng vũ trang tích cực tham gia các phong trào tại tổ chức, các phường, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước. Quân sự quận bổ sung nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ quận Hoàng Mai năm 2018. Công an quận bổ sung các mô hình, điển hình phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

     + Đối với Trung tâm Y tế: phối hợp tuyên truyền, tăng cường truyền thông để mọi người dân sẵn sàng tự phòng ngăn ngừa dịch bệnh; thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Tuyên truyền Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 27/01/2018, của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 97-KH/QU, ngày 06/4/2018, kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 16 BCH TW Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”. Kế hoạch số 96-KH/QU ngày 20/3/2018 về Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư “về phát triển nền đông y Việt Nam trong tình hình mới”.

     + Đối với Trung tâm Dân số &KHHGĐ: Tăng cường truyền thông Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27/01/2018, của Thành ủy, Kế hoạch số 98-KH/QU ngày 06/4/2018, kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

     + Đối với ngân hàng chính sách: Tăng cường giám sát quy trình cho vay vốn, trách nhiệm của tổ vay vốn và giải pháp thực hiện việc đôn đốc thu nợ.

     Để thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp; Ban Dân vận Quận ủy chủ động phối hợp với các ngành thực hiện nhiệm vụ, với mục tiêu đề ra các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, tăng cường mối quan hệ phối hợp để hiệu quả đạt được cao nhất, thiết thực nhất góp phần chào mừng 15 năm ngày thành lập Quận.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận