ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị giao ban MTTQ và các Đoàn thể Chính trị xã hội Quận tháng 6/2018
Ngày đăng 05/07/2018 | 03:06  | View count: 271

Chiều ngày 25/6/2018, tại phòng họp 207, Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị giao ban MTTQ và các Đoàn thể Chính trị xã hội Quận tháng 6/2018. Đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ, Đoàn thể chính trị - xã hội Quận

     Mục đích của Hội nghị giao ban với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội quận để đánh giá lại các kết quả hoạt động tháng 6, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 và triển khai quy định mới về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng hàng tháng, thực hiện thống nhất từ ngày 01/7/2018.

     Tháng 6/2018, công tác Dân vận được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể Chính trị xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động của hệ thống dân vận tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung xây dựng và triển khai các Kế hoạch, Chương trình, các phong trào thi đua trong công tác dân vận năm 2018 có nhiều đổi mới, phương pháp, cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả cao.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận ý kiến, báo cáo một số hoạt động của đơn vị mình, nhất là việc xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 7. Đồng thời các đơn vị cũng thảo luận, nghiên cứu việc triển khai, áp dụng đánh giá cán bộ hàng tháng tại đơn vị. Hội LHPN Quận tổ chức các phong trào đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng, triển khai việc đánh giá cán bộ theo chỉ đạo của Quận. Đoàn TNCS HCM Quận tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước như: 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ, thắp nến tri ân, thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng. Xây dựng đề án khám chữa bệnh miễn phí. Chỉ đạo chương trình tiếp sức mùa thi năm 2018. Tổ chức hoạt động sinh hoạt hè, kết hợp tuyên truyền bảo vệ sức khỏe trẻ em, chống xâm hại trẻ em.

     Liên đoàn lao động Quận xây dựng kế hoạch có 9 nội dung công việc lớn. Trong đó có việc triển khai thu kinh phí công đoàn cơ sở, công tác cán bộ, tổ chức Hội thi nét đẹp văn hóa công sở, xây dựng Kế hoạch phối hợp hoạt động với Ngân hàng chính sách Quận.

     Hội Cựu chiến binh Quận phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018). Làm tốt công tác vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt chính sách Giải phóng mặt bằng đường 2,5 và đường Tam Trinh theo Kế hoạch đã xây dựng.

     MTTQ tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo Kế hoạch số 27-KH-MTTQ-BTT, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện QĐ 217,218 của Bộ Chính trị. Chủ trì vận động quỹ “Vì người nghèo” rà soát các hộ nghèo và tiếp tục triển khai hỗ trợ hộ nghèo theo kế hoạch năm và theo quy chế hiện hành. Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận tổ chức 02 lớp tuyên truyền kiến thức Quốc phòng và An ninh cho các chức sắc, chức việc Phật giáo.

     Tất cả các đơn vị đều thống nhất cao về việc triển khai thực hiện đánh giá cán bộ hàng tháng. Mặc dù bắt đầu triển khai còn nhiều băn khoăn thắc mắc về tỷ lệ đánh giá, trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, cách thức đánh giá… nhưng đều ủng hộ, đồng tình việc triển khai đánh giá. Tin tưởng rằng việc đánh giá cán bộ hàng tháng một cách công tâm, khách quan sẽ đem lại động lực làm việc cho cán bộ, nâng cao hiệu quả công việc, đảm bảo tiến độ thời gian thực hiện…

     Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư thường trực Quận ủy đã khái quát và đánh giá cao kết quả hoạt động tháng 6 vừa qua, phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2018. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung cụ thể của từng đơn vị: Hội LHPN tập trung các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; Đoàn TNCS HCM Quận tổ chức các phong trào hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Liên đoàn lao động bố trí cán bộ hoặc kiêm nhiệm công việc tạm thời, tổ chức song song việc triển khai thu quỹ công đoàn và xây dựng chương trình phối hợp; Hội cựu chiến binh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; MTTQ nắm bắt tình hình nhân dân, nhất là lĩnh vực tôn giáo, tiềm ẩn phức tạp…Đặc biệt là việc triển khai việc đánh giá cán bộ hàng tháng bắt đầu triển khai từ tháng 7/2018. Lãnh đạo đơn vị quyết định việc xếp loại, đánh giá cán bộ công chức,viên chức, lao động hợp đồng theo phân cấp quản lý và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Việc đánh giá, xếp loại phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng. Kết quả đánh giá, xếp loại hàng tháng là căn cứ để bình xét khen thưởng hàng tháng; là căn cứ chính để đánh giá, xếp loại thi đua đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hàng năm. Đây còn là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ và theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đề nghị các đơn vị phải chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác theo lịch từng tuần, từng tháng, từng quý. Việc đánh giá, xếp loại theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chính xác, khách quan, công bằng, đúng thực chất và đúng trình tự quy định. Ngoài ra, việc đánh giá phải thực hiện đa chiều, liên tục và lượng hóa được kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng gắn với kết quả công tác trên cơ sở phân tích về tổng khối lượng và tính chất, mức độ công việc./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận