ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Quận Hoàng Mai mở lớp bồi dưỡng công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng
Ngày đăng 03/10/2018 | 11:07  | View count: 87

Sáng ngày 19/9/2018, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận đã khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng quận Hoàng Mai năm 2018 tới 200 đại biểu là các ông, bà trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các phường, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các phường trên địa bàn quận

     Tới dự khai giảng lớp tập huấn, có ông Trần Trọng Bằng - Chuyên viên chính Sở Tư pháp Hà Nội; ông Nguyễn Anh Cường - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ quận Hoàng Mai; ông Nguyễn Xuân Chinh - QUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận.

     Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe giảng viên trao đổi, quán triệt các nội dung của Nghị định 159/2016 ngày 29/11/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Luật Thanh tra; Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành…

    Trong quá trình tập huấn, các đại biểu đã cùng thảo luận sôi nổi, trao đổi những ý kiến thắc mắc trong quá trình triển khai thực tiễn tại đơn vị giảng viên đã cung cấp những kiến thức cơ bản để áp dụng trong công tác góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động ở cơ sở.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận