ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Ban Đoàn kết công giáo quận Hoàng Mai phát động và ký kết giao ước thi đua
Ngày đăng 02/03/2023 | 14:07  | View count: 83

Sáng ngày 28/02/2023, thực hiện hướng dẫn, chương trình công tác năm 2023; Ban đoàn kết công giáo quận Hoàng Mai tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2023.

     Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong công tác thi đua khen thưởng năm 2022, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” trong đồng bào Công giáo quận năm 2023. Ban Đoàn kết công giáo quận Hoàng Mai xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2023 đồng thời phát động, đăng ký, ký kết giao ước thi đua giữa các xứ, họ qua đó tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua. Phát huy truyền thống yêu nước, niềm tự hào đồng hành cùng dân tộc của đồng bào Công giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tự hào Thủ đô Ngàn năm văn hiến. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần, đồng hành, chia sẻ để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023 do quận đề ra; kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Tập trung tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” do Ủy ban ĐKCGVN Thành phố Hà Nội phát động, phù hợp với đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc, để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, đặc biệt là năm 2023 đánh dấu quận Hoàng Mai tròn 20 năm xây dựng và phát triển với 4 nội dung thi đua cụ thể như sau:

     * Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

- Vận động giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững vươn lên làm giàu chính đáng, thực hiện quy hoạch và chỉnh trang khu dân cư, xây dựng cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng giao thông.

- Vận động, hướng dẫn và hỗ trợ các hộ gia đình đăng ký sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, thực hành tiết kiệm trong tiêu dùng và sản xuất…

- Vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch đô thị, phát triển, đa dạng hóa ngành nghề dịch vụ và sản xuất kinh doanh, bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống, vận động nhân dân thực hiện văn minh và đạo đức trong kinh doanh, dịch vụ không bán hàng không có xuất xứ theo quy định của Pháp luật, hàng giả, hàng kém chất lượng.

* Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, chấp hành Pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

- Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Giám sát Chính quyền phường trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tích cực đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí của cán bộ, Đảng viên, đấu tranh với các phần tử lợi dung dân chủ, có hành vi gây rối trật tự xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước của cộng đồng, sống và làm việc theo Pháp luật, tích cực phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, không vi phạm quy định của Pháp luật về an toàn giao thông.

- Vận động nhân dân cam kết không sử dụng chất cấm, thuốc kháng sinh quá quy định trong chăn nuôi, không sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực phẩm sai quy định, cam kết không kinh doanh, chế biến thực phẩm không an toàn, không tàng trữ vật liệu nổ trong gia đình, thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

- Phát huy vai trò các tổ hòa giải, giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ nhân dân, tạo không khí hòa thuận ở khu dân cư.

* Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu xây dựng cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp.

- Vận động nhân dân tích cực thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện ứng xử văn minh, mỗi hộ gia đình có trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng khu dân cư lành mạnh an toàn; cùng với Nhà nước từng bước củng cố, xây dựng và hình thành các trung tâm hoạt động cộng đồng. Đẩy mạnh và phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội và sức mạnh nội lực để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Giúp đỡ động viên học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên trong học tập, khuyến khích học nghề, tích cực xây dựng xã hội học tập và khuyến khích phát triển tài năng.

- Vận động nhân dân tập luyện thể dục, thể thao; chủ động phòng chống các dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe, thực hiện sinh sản có trách nhiệm; tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng.

- Vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; xử lý chất thải sản xuất và sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường, trồng cây xanh; xây dựng chỉnh trang đường làng ngõ xóm, khu phố sáng-xanh-sạch đẹp. Hướng dẫn để người dân biết cách ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách Pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Vận động nhân dân giữ gìn cảnh quan sạch, đẹp, phân loại và thu gom rác thải đúng quy định, xây dựng, bảo vệ công viên, khu vui chơi, điểm sinh hoạt văn hóa công cộng.

- Vận động nhân dân giữ gìn, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; phát huy hiệu quả các hoạt động tự quản của cộng đồng trong việc giám sát công tác quản lý đất đai, khai thác tài nguyên thiên nhiên của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ở địa phương; sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, đồ dùng tiết kiệm năng lượng.

* Đoàn kết trong đạo đức, lối sống trong tinh thần bác ái, yêu thương phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái” và  trong nếp sống Đạo.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tích cực tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ gia đình bị thiên tai, người bị nhiễm chất độc da cam-đioxin, người già yếu không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật, mồ côi, lang thang cơ nhỡ, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những vùng thiên tai bão lụt…

- Xây dựng gia đình theo tấm gương đạo đức của gia đình Thánh gia, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền; biết yêu thương mọi người trong cộng đoàn Giáo xứ, Giáo họ.

- Tiếp tục thực hiện đường hướng Thư chung 1980 và chương trình mục vụ hàng năm của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

- Thực hiện Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày qua việc chăm lo đời sống tinh thần của bản thân và gia đình, qua việc giữ lề luật đạo Thánh Chúa và của Hội Thánh, tích cực tham gia vào tổ chức hội đoàn của Giáo xứ, Giáo Họ.

     Phát biểu tại hội nghị, ông Lưu Tiến Thìn - Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo quận khẳng định trong năm 2023, Ban ĐKCG và đồng bào Công giáo Quận quyết tâm thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và đặc biệt là năm 2023 đánh dấu quận Hoàng Mai tròn 20 năm xây dựng và phát triển với đường hướng đồng hành cùng dân tộc, “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc, để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Nguồn: Ủy ban MTTQ quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh