ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hội Cựu chiến binh quận Hoàng Mai với phong trào “Dân vận khéo” năm 2023
Ngày đăng 23/03/2023 | 16:01  | View count: 125

Thực hiện Kế hoạch “Dân vận khéo” năm 2023 của Hội Cựu Chiến binh quận Hoàng Mai, Hội CCB 14 phường đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy các phường tích cực xây dựng và triển khai mô hình “Dân vận khéo” ngay từ đầu năm 2023; nhằm nêu cao, phát huy hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong cộng đồng khu dân cư và bước đầu đã có kết quả thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

     Việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo hướng vì nhân dân, chăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân của cán bộ, hội viên. Phát huy trách nhiệm nêu gương, tự giác của cán bộ, hội viên, nhất là người đứng đầu, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong công tác, sinh hoạt, luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý xây dựng của nhân dân của hội viên xây dựng và thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, qua đó góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Hội viên, nhân dân.

     Phong trào “Dân vận khéo” của Hội CCB trong toàn quận được triển khai thường xuyên, sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thiết thực đó là: “CCB quận Hoàng Mai gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị Quận vững mạnh”; “CCB quận Hoàng Mai tích cực giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ”; Đối với Hội CCB các phường đó là mô hình Hội CCB phối hợp với công an bảo đảm ANCT-TTATXH của Hội CCB phường Tương Mai, Thịnh Liệt, mô hình Camera an ninh của phường Mai Động, mô hình cải tạo chỉnh trang khu vực sân trước nhà trẻ và Trạm Y tế phường Tân Mai của Chi hội CCB 18,19 phường Tân Mai. Mô hình Dân vận khéo tại các Dự án trọng điểm của Quận: Tham gia tuyên truyền, vận động 30 hộ gia đình nhân dân, hội viên CCB trong diện GPMB tự giác ký biên bản nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư thi công, không phải cưỡng chế (Đoạn từ khu Đô thị Đồng Tầu đến đường Tam Trinh  phường Thịnh Liệt, Đoạn đường 2,5 qua phường Định Công); mô hình Dân vận khéo trong thực hiện Giải phóng mặt bằng đường Lĩnh Nam phường Lĩnh Nam; Mô hình “Dân vận khéo” của CCB phường Lĩnh Nam trong duy trì, chỉnh trang mái đê hữu hồng phường Lĩnh Nam trong đó Chi hội CCB công ty vận tải thương mại Lịch Sự đã chăm sóc, duy trì, chỉnh trang, trồng hoa, cỏ tại mái đê Hữu Hồng phường Lĩnh Nam ( cự ly dài khoảng gần 300 m, mỗi tháng chỉ khoảng 10 triệu đồng chăm sóc và duy trì). Nhiều điểm trước kia là chân rác nay cải tạo thành các bồn hoa, vườn hoa Chiều tím, hoa Bằng lăng, Mười giờ, Mẫu đơn, Hoa Sam. Nổi bật đầu năm 2023 đó là mô hình xã hội hóa nâng cấp, bê tông hóa ngõ 99, Định Công Hạ, phường Định Công.

     Kết quả: Hội CCB tích cực, đi đầu tuyên truyền, vận động, gương mẫu của cán bộ, hội viên, công chức, đảng viên, dòng họ, người cao tuổi, kiên trì, bền bỉ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” kết quả đã vận động được gần 500 triệu; tuyến đường đã được đổ bê tông với chiều dài hơn 250 m, chiều rộng bình quân 5 m, kết cấu bê tông có độ dày bình quân 20-30 cm; khối lượng 244 m khối, chi phí hết 410 triệu đồng còn gần 90 triệu đồng; công trình hoàn thành đường tạo một cảnh quan đẹp kịp đón nhân dân về dự Hội làng với những bộ áo dài truyền thống tung bay trên tuyến ngõ 99, Định Công Hạ là niềm tự hào của Hội CCB phường, cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương. Từ kết quả trong phong trào “Dân vận khéo” của Hội CCB, các hội đoàn thể, chính quyền, nhân dân đồng tình hưởng ứng có thể rút ra mấy bài học để tiếp tục nhân rộng mô hình trong toàn Quận như sau:

     Một là: Hội Cựu chiến binh cần bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy các cấp, sự chỉ đạo sâu sát, đúng đắn của Hội cấp trên.

     Hai là: Tranh thủ sự đồng tình, hưởng ứng, tham gia tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chi bộ, sự đồng lòng, tích cực hưởng ứng của Mặt trận tổ quốc (MTTQ), Hội CCB các chi hội, đoàn thể đặc biệt là sự nhiệt tình, tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân.

     Ba là: Phát huy dân chủ, đoàn kểt, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

     Phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải được triển khai thường xuyên, sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị và Quận. Tập trung vào các lĩnh vực cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, những vấn đề mới, khó khăn ở cơ sở, qua đó động viên và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo của Hội viên CCB; huy động mọi nguồn lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các chương trình công tác của Quận ủy, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội CCB Quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027./.

Nguồn: Hội Cựu chiến binh quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh