ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hoàng Mai hoàn thành công tác chỉ đạo đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày đăng 23/03/2023 | 17:20  | View count: 71

Là một trong những đơn vị được lựa chọn tổ chức Đại hội Công đoàn điểm của thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả”. Trong thời gian ngắn, 100% công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Quận đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

     Bám sát kế hoạch của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Thông tri của Ban thường vụ Quận ủy Hoàng Mai, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã xây dựng Kế hoạch số 15/KH-LĐLĐ ngày 15/4/2022 về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn quận Hoàng Mai lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 và triển khai tới 100% CĐCS. Đã tổ chức chức tập huấn hướng dẫn về công tác tổ chức Đại hội tới hơn 200 CĐCS. Tổ chức thành lập 03 đoàn khảo sát các CĐCS trong tháng 9, tháng 10, tháng 11/2022 tại các CĐCS khối DN, trên cơ sở kết quả khảo sát, tổng hợp phân loại các CĐCS. Tại những đơn vị không còn đủ điều kiện hoạt động theo điều lệ và hướng dẫn 19 của LĐLĐ TP, LĐLĐ quận đã ra quyết định giải thể CĐCS. Tại những đơn vị chưa đủ điều kiện giải thể, nhưng không đủ điều kiện chỉ đạo Đại hội CĐCS, LĐLĐ quận đã ra quyết định tạm dừng hoạt động. Tính đến 31/10/2022 tổng số công đoàn cơ sở đủ điêù kiện tổ chức đại hội và hội nghị là 334 CĐCS, trong đó có 08 CĐCS tổ chức hội nghị, 326 CĐCS tổ chức Đại hội.

     LĐLĐ Quận đã thành lập 03 tổ công tác, chia đều số đơn vị thuộc các khối cho các tổ phụ trách. Phân công các đồng chí UVBCH theo dõi các đơn vị, thông báo điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội CĐCS, thông báo về tiến độ Đại hội CĐCS, trong đó khối hành chính sự nghiệp, giáo dục hoàn thành Đại hội CĐCS trước 31/12/2022, khối Doanh nghiệp ngoài nhà nước hoàn thành Đại hội trước 28/2/2023. Đã lựa chọn 02 CĐCS để tổ chức Đại hội điểm (CĐCS Trường Tiểu học Tân Định, CĐCS Công ty Cổ phần kinh doanh ô tô Thủ đô).

    Sau Đại hội điểm, LĐLĐ quận đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, trang trí tuyên truyền, điều hành ĐH, gửi toàn bộ các văn bản hướng dẫn Đại hội, Hội nghị, các mẫu biểu liên quan đến công tác trước, trong và sau Đại hội, Hội nghị để các CĐCS nghiên cứu tổ chức ĐH theo đúng quy định, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo, UVBCH, cán bộ chuyên trách chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở, thểm định hồ sơ và phê duyệt để các đơn vị tiến hành ĐH.

     Đại hội các CĐCS đã bầu ra 1.339 ủy viên BCH và 186 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Quận lần thứ V, trong đó số ủy viên Ban chấp hành nữ là 1019, chiếm tỷ lệ 76,1%, 717 đồng chí tái cử, 622 đồng chí tham gia lần đầu. Có 401 đồng chí là đảng viên.

     Dự kiến Đại hội công đoàn quận Hoàng Mai lần thứ V sẽ được tổ chức vào 02 ngày 19 và 20/4/2023 tại Trung tâm văn hóa thông tin & thể thao quận Hoàng Mai. Công đoàn Quận đang khẩn trương rà soát, chuẩn bị các bước, sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Quận nhiệm kỳ 2023-2028, thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Hoàng Mai.

Nguồn: LĐLĐ quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh