ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác TTND và giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2023
Ngày đăng 25/03/2023 | 09:54  | View count: 139

Thực hiện Quyết định số 1566-QĐ/QU ngày 13/3/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai về việc mở lớp Bồi dưỡng công tác TTND và giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2023. Ngày 17/3/2023, tại hội trường tầng 3 - Trung tâm chính trị quận Hoàng Mai; Ban thường trực Ủy ban MTTQ quận phối hợp với TTCT quận mở Lớp Bồi dưỡng công tác TTND và giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2023.

     Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Phạm Ngọc Tiến - UVBTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Quận nhấn mạnh vai trò của Ban TTND, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong công tác giám sát, đây là một nhiệm vụ quan trọng, thể hiện vị trí, vai trò của MTTQ trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ góp phần thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò làm chủ của người dân; giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong nội bộ; xây dựng tinh thần đoàn kết, góp phần, giữ vững an ninh, trật tự tại các địa phương.

     Tại lớp học, cac đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ, tập trung theo dõi, tiếp thu nội dung các chuyên đề được Báo cáo viên trình bày tại lớp học, gồm: Hướng dẫn nội dung hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; Những nội dung mới trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp; Nội dung giám sát cán bộ, Đảng viên.

     Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu đã được bổ sung những kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ giám sát  phù hợp, thiết thực để vận dụng trong hoạt động giám sát tại cơ sở. Qua đó nâng cao năng lực tuyên truyền, thanh tra, giám sát, kịp thời phát hiện kiến nghị với các cấp để ngăn chặn và xử lý, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban TTND, Ban GSDTCĐ trong thời gian tới.

Nguồn: Ủy ban MTTQ quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh