ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Quận Hoàng Mai: Phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn Quận
Ngày đăng 27/03/2023 | 10:08  | View count: 71

Sáng 22/3, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai tổ chức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 do Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phát động.

     Tham dự Lễ phát động, có PGS.TS Lê Văn Cường - Phó viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Hoàng Quốc Việt - Trưởng phòng Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Nguyễn Xuân Phong - Phó bí thư thường trực Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Quận.

     Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; lãnh đạo HĐND - UBND Quận; Các đồng chí cấp Trưởng các Ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Chính trị, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của Quận; thành viên Ban Chỉ đạo 35 Quận; thành viên Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 Quận; cấp Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp của Quận; Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư Đảng ủy phụ trách công tác xây dựng Đảng 14 phường.

     Phát huy kết quả tích cực của hai lần thi trước, Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 trên địa bàn Quận được triển khai sâu rộng hơn để không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Thông qua Cuộc thi, quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những thành tựu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

     Về chủ đề và nội dung bài viết tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; lý luận về đường lối đổi mới đất nước; mô hình phát triển của Việt Nam hiện nay với các giá trị nổi bật (kết hợp hài hòa giữa ổn định và phát triển, lấy con người làm trung tâm, “không ai bị bỏ lại phía sau”, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là sự tham gia của Nhân dân); bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết các Hội nghị Trung ương khoá XIII, Nghị quyết XVII của Đảng bộ Thành phố; Nghị quyết IV Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020-2025.

     Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Xuân Phong - Phó bí thư thường trực Quận ủy đề nghị việc tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn quận Hoàng Mai” được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của BCĐ 35 Quận, là việc làm cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thiết thực lập thành tích kỷ niệm 20 năm thành lập Quận, đồng thời góp phần tích cực vào thành công chung của Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 do Thành ủy Hà Nội phát động. Từ đó, tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” từ Trung ương đến cơ sở. Đồng chí Phó bí thư thường trực Quận ủy đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị thuộc Quận quán triệt quan điểm chỉ đạo của Thành ủy, BCĐ 35 Thành phố, của Ban Thường vụ Quận ủy và Kế hoạch tổ chức Cuộc thi để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, tuyên truyền, thông tin rộng rãi về Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử Quận, các trang fanpage của Quận, Sổ tay đảng viên điện tử…; phản ánh tình hình, kết quả Cuộc thi, kịp thời biểu dương những cá nhân, đơn vị triển khai, thực hiện tốt. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi bám sát kế hoạch đề ra, triển khai chấm thi đảm bảo khách quan, đúng tiến độ, đạt kết quả cao nhất; lựa chọn những bài xuất sắc tham dự Cuộc thi cấp Thành phố. Trên tinh thần đó, thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy.

     Về tiêu chí đối với tác phẩm dự thi: Tác phẩm tham gia dự thi là các tác phẩm chính luận được viết bằng tiếng Việt, bảo đảm về hình thức nêu tại Thể lệ cuộc thi; Tác phẩm tham gia dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các tạp chí, sách, báo, bản tin, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan Trung ương, Thành phố, Quận cho đến trước thời điểm gửi tham gia dự thi. Các tác phẩm đảm bảo tỷ lệ không trùng lặp theo quy định (không quá 20%).

     Theo kế hoạch, thời hạn cuộc thi sẽ kết thúc vào ngày 10/5/2023 và tổ chức trao giải vào tháng 07/2023. Về cơ cấu giải thưởng: Đối với tác phẩm, Ban Tổ chức trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Đối với tập thể: Ban Tổ chức Cuộc thi trao từ 05-10 giải tập thể xuất sắc cho các cơ quan, đơn vị có quá trình tổ chức và triển khai Cuộc thi sâu rộng, sáng tạo, bài bản phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII tại cơ quan, đơn vị; có nhiều tác phẩm tham gia dự thi đạt chất lượng tốt. Ngoài giải chính thức, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tặng từ 01-05 giải triển vọng cho bài dự thi của đoàn viên, thanh niên có số điểm cao nhất trong số tác phẩm của đoàn viên, thanh niên; 01 giải cho thí sinh cao tuổi nhất, 01 giải cho thí sinh trẻ tuổi nhất tham dự Cuộc thi.

     Ngay sau lễ phát động, PGS.TS Lê Văn Cường - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã hướng dẫn về phương pháp, kỹ năng viết bài dự thi dự thi.

Nguồn: Văn phòng Quận ủy

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh