ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

LĐLĐ quận Hoàng Mai kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính tài sản công đoàn
Ngày đăng 25/05/2023 | 12:04  | View count: 74

Vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai đã tiến hành triển khai kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tại 18 Công đoàn cơ sở khối giáo dục

Đoàn kiểm tra của Liên đoàn Lao động Quận đã kiểm tra các văn bản, tài liệu, hồ sơ, sổ sách, việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động; việc thu, phân phối, sử dụng và quản lý tài chính công đoàn năm 2021, 2022… đồng thời lắng nghe ý kiến phát biểu, chia sẻ tâm tư của các đồng chí trong Ban Chấp hành công đoàn cơ sở.   

Qua kiểm tra cho thấy, Ban chấp hành CĐCS cơ bản đã phối hợp tốt với chuyên môn phát động các phong trào thi đua; tham gia quản lý, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách vì thế mọi chế độ chính sách của đoàn viên đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời; quan tâm, động viên, hỗ trợ cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; hoạt động nữ công được quan tâm triển khai với nhiều nội dung phong phú, thiết thực; làm tốt các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện…

tịch LĐLĐ Quận – Chủ nhiệm UBKT biểu dương Công đoàn các nhà trường hầu hết đã chấp hành nghiêm túc Điều lệ Công đoàn Việt Nam; ngay sau Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 đã xây dựng được các quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, quy chế phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp…. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế để các CĐCS rút kinh nghiệm, sớm khắc phục và làm tốt hơn trong thời gian tới.

Nguồn tin từ LĐLĐ Quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh