ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hội CCB quận Hoàng Mai đăng cai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Ngày đăng 05/09/2023 | 08:52  | View count: 32

    Sáng ngày 25/8; tại Trung tâm Chính trị Quận, Hội CCB quận Hoàng Mai đăng cai tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 190 cán bộ chủ chốt các cấp của 12 quận nội thành và Báo cáo viên pháp luật của CCB khối Quận và báo cáo viên pháp luật của các phường trên địa bàn quận Hoàng Mai về một số nội dung cơ bản của “Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở” và một số chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến 31/7/2023.

    Hội nghị được đón đồng chí Thiếu tướng  Bùi Duy Hùng Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB Thành phố, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam trực tiếp tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trên cơ sở Luật có 6 Chương, 91 Điều; đồng chí Nguyễn Quỳnh Liên đã đi sâu giới thiệu và liên hệ thực tiễn sâu sắc những nội dung cơ bản của Luật, như: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (Chương II); Thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị (Chương III); Thực hiện dân chủ ở tổ chức có sử dụng lao động (Chương IV); Về trách nhiệm tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở (Chương V).

    Tiến sĩ Nguyễn Quỳnh Liên nhấn mạnh, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được ban hành nhằm mục đích hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân; tiếp tục khẳng định bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, Nhân dân là người chủ của đất nước. Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động và trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Khắc phục những hạn chế, bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành quy định của pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

     Việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dân chủ ở cơ sở tại Chỉ thị số 30-CT/TW, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 120-KL/TW; Thông báo kết luận số 160-TB/TW và các văn bản có liên quan; cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm tính hợp hiến, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Kế thừa, phát triển và hoàn thiện những quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được thực tiễn kiểm nghiệm là hợp lý, đúng đắn và hiệu quả; sửa đổi những quy định mà qua thực tiễn cho thấy không còn phù hợp, bảo đảm phát huy dân chủ gắn với tăng cường pháp chế, kỷ cương xã hội, bảo đảm tính khả thi của Luật.

    Theo đó, Hội nghị được đồng chí Nguyễn Đức Bàn, Ủy viên Thường vụ Hội CCB Thành phố, Phó trưởng ban Phong trào Thành hội, Báo cáo viên pháp luật Thành phố phổ biến một số chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/7/2023 liên quan đến 9 Luật, 6 Nghị định và 1 Quyết định của Chính phủ.

    Kết luận Hội nghị; Thiếu tướng Bùi Duy Hùng, Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB Thành phố mong muốn các cán bộ và Báo cáo viên sau khi được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cũng như một số chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/7/2023 liên quan đến các Luật, Nghị định và Quyết định của Chính phủ, tiếp tục nghiên cứu, nắm vững nội dung các Luật, Nghị định để tuyên truyền sâu rộng trong các cơ sở Hội CCB và nhân dân, góp phần thực hiện “Toàn dân sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật” góp phần xây dựng địa bàn khu dân cư, tổ dân phố văn minh, giàu đẹp, hiện đại./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh