Tin tức hoạt động các phường

Phường Hoàng Văn Thụ: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII
Ngày đăng 07/12/2017 | 10:40  | View count: 118

Thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình công tác năm 2017. Sáng ngày 02/12/2017, Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH trung ương Đảng (khóa XII) và nghe thời sự trong nước và quốc tế quý IV năm 2017 với sự tham gia của gần 300 Đảng viên trực thuộc Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ

     Đồng chí Phạm Xuân Thâu - Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam là báo cáo viên của Hội nghị.

     Tại hội nghị, các đảng viên được nghe phổ biến về một số nghị quyết và kết luận được thông qua tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) như: Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012); Kết luận về Đề án "Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước" (Kết luận số 50-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012); Kết luận về Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,  đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" (Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012).

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận