Tin tức hoạt động các phường

Hội đồng nhân dân phường Tương Mai tổ chức kỳ họp thứ Bảy, HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 09/01/2018 | 04:41  | View count: 107

Ngày 26/12/2017, HĐND phường Tương Mai tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND phường để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND phường về nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP năm 2017, thảo luận quyết định nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP năm 2018; thông qua dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách nhà nước phường Tương Mai năm 2018; thông qua chương trình tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND phường và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐND phường

     Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Quận ủy viên – PCT HĐND quận Hoàng Mai, đồng chí Đào Thị Thu Hằng – PBT Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường, đồng chí Nguyễn Đình Vinh - Ủy viên Ban thường vụ - CNUBKT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường - Chủ tịch UBMTTQ phường cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Trưởng các ban ngành đoàn thể phường, các đồng chí là Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận các khu dân cư và 27 ông, bà là đại biểu HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

     Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Quận ủy viên – PCT HĐND quận Hoàng Mai đã phát biểu ghi nhận những kết quả mà phường Tương Mai đã đạt được trong năm 2017, đồng chí cũng đề nghị năm 2018 các chỉ tiêu thu ngân sách giao cao đại biểu cần tập trung nghiên cứu để biểu quyết, quyết nghị thực hiện trong năm phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Quận Hoàng Mai, cần tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền triển khai thực hiện kế hoạch của Thành phố về “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” và trên cơ sở Nghị quyết HĐND phường quyết nghị đề nghị UBND phường cần cụ thế hóa Nghị quyết để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

     Tại kỳ họp chủ tọa đã điều hành kỳ họp thông qua chương trình làm việc; nghe, thảo luận các báo cáo, tờ trình: báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2017, kế hoạch phát triển kin tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2018; báo cáo tình hình hoạt động của HĐND và kết quả giám sát của HĐND phường năm 2017, chương trình công tác năm 2018; Thông báo của UBMTTQ phường về công tác xây dựng chính quyền năm 2017; Tờ trình về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng phường Tương Mai năm 2018; Tờ trình về dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách phường năm 2018; Tờ trình về tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2018.

     Các đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu ý kiến, thảo luận về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cần đạt được trong năm 2018, giải pháp là gì; Ban kinh tế - xã hội và Ban pháp chế của HĐND phường đã trình bày báo cáo thẩm tra những nội dung thuộc trách nhiệm của Ban về tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, thẩm tra về Nghị quyết dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách phường Tương Mai năm 2018.

     Tại buổi làm việc buổi chiều cùng ngày, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri với kỳ họp thứ 7 – HDDND phường, tham gia chất vấn trực tiếp tại kỳ họp và đã có 11 ý kiến tham gia chất vấn, đồng chí Đào Thị Thu Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy - CT.UBND phường đã lên tiếp thu và trả lời các ý kiến của các vị đại biểu HĐND tại kỳ họp.

     Đồng chí cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu HĐND phường và mong muốn tiếp tục được HĐND phường tăng cường giám sát, thực hiện các chỉ tiêu cấp trên giao và mục tiêu tổng quát trong năm 2018 của phường là tiếp tục duy trì và giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống và đáp ứng kịp thời những vấn đề về dân sinh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền phường cần huy động mọi nguồn lực phát huy nội lực, tranh thủ sự giúp đỡ của Quận và Thành phố cho đầu tư kết cấu hẹ tầng kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng dân số, cải thiện các dịch vụ y tế, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, giảm phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, không để phát sinh người nghiện mới và bám sát thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quận giao chỉ tiêu và thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy – HĐND phường.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận