Tin tức hoạt động các phường

Đảng ủy phường Tân Mai tổng kết công tác Dân vận và Tuyên giáo năm 2017
Ngày đăng 23/01/2018 | 04:14  | View count: 100

Ngày 12/01/2018, Đảng ủy phường Tân Mai đã tổ chức Tổng kết công tác Dân vận và Tuyên giáo năm 2017. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trịnh Văn Khánh - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Triệu Hải Vân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể, Công an, Quân sự phường; Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy 18 chi bộ và các thành viên Tổ Dân vận

     Sau phần khai mạc, đồng chí Trần Danh Hòa - Trưởng ban tuyên giáo phường trình bày báo cáo công tác dân vận, tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận tuyên giáo năm 2018. Báo cáo đánh giá tình hình công tác Dân vận và Tuyên giáo năm 2017 nêu rõ: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường cơ bản ổn định, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Năm 2017 công tác tuyên giáo và công tác dân vận đã có những chuyển biến tích cực, hiệu quả, luôn bám sát vào sự chỉ đạo của cấp trên, thực hiện tốt các nhiệm vụ đã giao, ổn định kinh tế - xã hội, các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển. Công tác giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa đều được Đảng ủy - Chính quyền và các ban ngành đoàn thể quan tâm chu đáo. Công tác phối kết hợp giữa các ban ngành được triển khai chặt chẽ, các mô hình, điển hình Dân vận khéo đã được các tổ dân vận triển khai hiệu quả, Công tác cải cách hành chính được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm công khai minh bạch về trình tự, cách thức, thời gian giải quyết, thu phí, lệ phí. Cán bộ, công chức luôn nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân trong quá trình thực thi công vụ, khắc phục tệ quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân. Việc “Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 6 là nội dung quan trọng được Đảng ủy thực hiện lồng ghép trong các hội nghị, họp mặt đã được cán bộ, đảng viên học tập nghiêm túc, tự giác.

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Khánh – Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhất là đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải luôn nhạy bén và kịp thời. Nhất là công tác tuyên truyền phải luôn cập nhật và bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa -  xã hội, an ninh  - quốc phòng của địa phương. Trong công tác tư tưởng, ngoài việc hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các quy định pháp luật, còn phải chú ý nắm bắt và định hướng kịp thời tư tưởng của cán bộ và nhân dân, đặc biệt là trong các vấn đề bức xúc của người dân. Đảm bảo thực hiện tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ với các cấp ủy Đảng./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận