Tin tức hoạt động các phường

Phường Tương Mai tổ chức kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ phường nhiệm kỳ 2014-2019
Ngày đăng 13/02/2018 | 11:59  | View count: 48

Được sự nhất trí, chỉ đạo và hướng dẫn của Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai, sáng ngày 06/01/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tương Mai nhiệm kỳ 2014 - 2019, tổ chức Hội nghị tiến hành hiệp thương, thống nhất cử bổ sung Ủy viên UB MTTQ phường nhiệm kỳ 2014-2019 và triển khai chương trình phối hợp công tác của UBMTTQ phường với các đoàn thể chính trị - xã hội, ký kết giao ước thi đua công tác mặt trận năm 2018

     Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Bảo Khoa – Đảng ủy viên – PCT UBND phường cùng các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban MTTQ phường nhiệm kỳ 2014-2019.

     Đồng chí Ngô Ngọc Kiệm – PCT UBMTTQ phường đã điều hành Hội nghị bầu kiện toàn bầu bổ sung 08 thành viên ủy ban MTTQ phường  nhiệm kỳ 2014 -2019 do các đồng chí ủy viên UBMTTQ phường nghỉ, chuyển công tác mới với sự nhất trí 100%.

     Xác định năm 2018, là năm sơ kết đánh giá giữa nhiệm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, là năm thành phố Hà Nội phát động “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” phát huy những kết quả đã đạt được của hệ thống chính trị, UB MTTQ phường đã triển khai chương trình công tác của mặt trận tổ quốc phường năm 2018, chương trình phối hợp của ủy ban mặt trận tổ quốc phường Tương  mai và các đoàn thể chính trị xã hội năm 2018 và chương trình ký giao ước thi đua công tác mặt trận tổ quốc năm 2018 với các khu dân cư. Hội nghị đã cùng chứng kiến chương trình ký kết giao ước thi đua.

     Ghi nhận và cám ơn sự đóng góp của ông bà nguyên là ủy viên ủy ban MTTQ phường Nhiệm kỳ 2014 - 2019 do điều kiện khách quan không tiếp tục tham gia công tác mặt trận, UB MTTQ phường đã gửi tặng quà chúc các ông, bà ở những cương vị mới, chức vụ mới sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

     Chương trình hội nghị kiện toàn ủy bổ sung ủy viên ủy ban MTTQ phường nhiệm kỳ 2014 – 2019, triển khai chương trình phối hợp giữa Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Ký giao ước thi đua giữa MTTQ phường với các khu dân cư đã khép lại. Chúc cho công tác MTTQ năm 2018 hoàn thành thắng lợi.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận