Tin tức hoạt động các phường

Phường Trần Phú tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, dân quân phường Trần Phú năm 2018
Ngày đăng 16/04/2018 | 11:12  | View count: 101

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND quận Hoàng Mai về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký dân quân tự vệ, phương tiện kỹ thuật năm 2018. Sáng ngày 08/4/2018, UBND phường Trần Phú đã tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký dân quân tự vệ, phương tiện kỹ thuật đối với công dân có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn đang sinh sống, làm việc, học tập, công tác trên địa bàn phường Trần Phú năm 2018

     Nhờ làm tốt công tác rà soát, lập danh sách cũng như tuyên truyền, vận động nhân dân trong diện đăng ký, trong sáng ngày 08/4/2018, Ban chỉ huy quân sự phường Trần phú đã hướng dẫn kê khai và cấp giấy chứng nhận cho 42/47 công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và 65/79 công dân đăng ký dân quân. Đối với những công dân chưa sắp xếp được thời gian đăng ký vào ngày 08/4, Ban chỉ huy quân sự phường vẫn tiếp tục tuyên truyền và tiếp nhận việc đăng ký vào các ngày tiếp theo.

     Việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký dân quân, phương tiện kỹ thuật là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của địa phương, đây là tiền đề cho công tác tuyển chọn nghĩa vụ quân sự năm 2018 đảm bảo cho việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng phường Trần Phú.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận