Tin tức hoạt động các phường

Đảng bộ phường Hoàng Liệt tổ chức học tập nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
Ngày đăng 16/04/2018 | 11:18  | View count: 182

Sáng ngày 12/4/2018, Đảng bộ phường Hoàng Liệt đã tổ chức hội nghị học tập nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của những người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ phường và các cán bộ chủ chốt, các tổ chức đoàn thể của phường

     Tại hội nghị, các cán bộ, Đảng viên đã được nghe đồng chí Đào Tiến Dũng - Trưởng phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2018 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Đồng chí báo cáo viên đã nhấn mạnh những quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW. Đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền phường cần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, trước hết là người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhằm tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng, phát triển phường; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, bè phái, lợi ích nhóm.

     Sau khi tham gia học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2018, các cán bộ, đảng viên sẽ viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung làm rõ nhận thức của mình về những vấn đề cơ bản đã được giới thiệu tại Hội nghị; liên hệ với thực tiễn của cá nhân, ngành, đơn vị công tác đưa ra những kế hoạch để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2018 trong thời gian tới.

     Tổ chức học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2018 là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Phường nắm vững những nội dung cơ bản của Chỉ thị, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ phường ngày càng vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận