Tin tức hoạt động các phường

Phường Tương Mai tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật và dân quân tự vệ năm 2018
Ngày đăng 17/04/2018 | 09:46  | View count: 101

Thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự; Luật Dân quân tự vệ và kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND quận Hoàng Mai về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2018

     Ngày 08/4/2018, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Tương Mai đã tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam công dân, đăng ký phương tiện kỹ thuật, đăng ký dân quân tự vệ năm 2018.

     Ngay từ đầu giờ sáng các nam công dân trong độ tuổi đã hăng hái đến đăng ký nghĩa vụ quân sự và đến 10h00’ cùng ngày 93/93 = 100% nam công dân đã thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự đầy đủ, đúng đối tượng, đúng thời gian; việc đăng ký dân quân tự vệ, phương tiện kỹ thuật cũng đã đạt kết quả theo kế hoạch đề ra.

     Có được kết quả như vậy là nhờ sự vào cuộc tích cực của các ban ngành đoàn thể, các khu dân cư, tổ dân phố đã tuyên truyền đầy đủ Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ tới nhân dân và thanh niên trong độ tuổi; đã kết hợp gửi lệnh triệu tập tới tận tay thanh niên đã được rà duyệt và tổng hợp với việc động viên các gia đình có con em trong độ tuổi thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự; sự phối kết hợp giữa giữa các thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường trong việc thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đã đề ra.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận