Tin tức hoạt động các phường

Phường Yên Sở sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 28, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đăng 24/04/2018 | 02:08  | View count: 152

Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/QU ngày 23/02/2018 của Quận ủy Hoàng Mai; Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ khoá 28 nhiệm kỳ 2015-2020; ngày 16/4/2018, BCH Đảng bộ phường Yên Sở tổ chức hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 28, nhiệm kỳ 2015-2020

     Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Cường - UVTV Quận ủy, Chủ tịch UB MTTQ quận Hoàng Mai; đồng chí Lê Văn Thuận - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân; đồng chí Nguyễn Quốc Quyết - Phó BTĐU - Chủ tịch UBND; Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ; Trưởng các ban ngành đoàn thể; Cấp ủy 15 chi bộ trực thuộc.

     Với mục tiêu Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 28, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra mục tiêu Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đổi mới, kỷ cương, đoàn kết; tập trung mọi nguồn lực, xây dựng Phường Yên Sở phát triển, giàu đẹp, văn minh!”. Từ năm 2015 đến năm 2018, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, quân sự địa phương theo chương trình đã đề ra.  Đại bộ phận cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, có ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể địa phương phát triển vững mạnh, toàn diện.

     Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ hoạt động đi vào nề nếp, có chiều sâu; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiên cứu, quán triệt cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp bằng nghị quyết, chương trình kế hoạch cụ thể. Kết quả đã đạt toàn diện trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, điển hình như công tác xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quốc phòng - quân sự địa phương, công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình trạng khiếu kiện đông người được giải quyết triệt để, đã tạo ra sự chuyển biến tư tưởng, nhận thức rõ rệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức về lý luận Chủ nghĩa Mác - Lê Nin - Tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên. Sự phối hợp giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tổ chức triển khai Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và các nhiệm vụ chính trị khác trên địa bàn ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả.

     Tại hội nghị đã có 3 ý kiến tham luận về các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm thực hiện tốt nội dung sinh hoạt và quy chế trong chi bộ; giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu kiểm tra, giám sát xây dựng Đảng; nâng cao Chất lượng quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cho Đảng viên.

     Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Anh Cường - Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ phường đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Đảng bộ và nhân dân phường Yên Sở trong thời gian qua. Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong năm và đề nghị các đồng chí bí thư các chi bộ cần bám sát các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Đảng ủy; Nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác Dân vận, công tác kiểm tra để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận