Tin tức hoạt động các phường

Đảng bộ phường Lĩnh Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng
Ngày đăng 11/07/2018 | 05:13  | View count: 91

Sáng ngày 03/7/2018, Đảng bộ phường Lĩnh Nam tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Thâu - Phó Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, đồng chí Nguyễn Tiến Lũy - Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Trương Văn Miền - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ và các ban ngành đoàn thể, cấp ủy chi bộ cùng gần 700 đảng viên thuộc 17 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Lĩnh Nam phường

     Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu - Phó Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao đổi các nội dung của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng gồm các Nghị quyết:

     - Nghị quyết 26-NQ/TW: Đổi mới, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

     - Nghị quyết 27-NQ/TW: Cải cách chính sách tiền lương.

     - Nghị quyết 28-NQ/TW: Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

     Nghị quyết 26-NQ/TW: Đây là vấn đề rất lớn, rất quan trọng nhưng cũng rất khó, phức tạp và nhạy cảm, có liên quan đến những vấn đề cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân. Đổi mới hệ thống chính trị phải đồng bộ với đổi mới kinh tế; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động…Việc đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là hết sức cần thiết, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước nhanh và bền vững.

     Nghị quyết đặt ra yêu cầu hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phải được đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lặp…Việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa các ngành, các cấp và trong từng cơ quan, tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ và đồng bộ; còn tình trạng bao biện, làm thay hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

     Trong nội dung Chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa XII gồm các nội dung:

     - Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

     - Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp;

     - Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và một số vấn đề quan trọng khác.

     Đây là những nội dung xuất phát từ yêu cầu cấp thiết và cần thiết đối với cả nước nói chung và cấp ủy nói riêng, đáp ứng được nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống, kinh tế cũng như đảm bảo việc làm cho nhân dân cả nước. Do đó, trước những giải pháp mà hội nghị đưa ra cần tập trung nhiệm vụ giải pháp là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp. Cấp lãnh đạo cần quan tâm sâu sắc hơn nữa đến cuộc sống hiện tại của nhân dân, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số để họ là một phần đóng góp vào thực hiện thành công mà nội dung hội nghị đưa ra.

     Qua nội dung học tập, quán triệt Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phường Lĩnh Nam cùng xácđịnh trách nhiệm, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, người thân và cán bộ những vấn đề cấp thiết mà Nghị quyết đã nêu. Xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước bằng những hành động cụ thể: Cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Luôn học tập đổi mới theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác, góp phần tích cực vào sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng có những bước phát triển trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.  

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận