Tin tức hoạt động các phường

Phường Tân Mai triển khai thu thuế đất phi nông nghiệp năm 2018
Ngày đăng 13/07/2018 | 10:01  | View count: 299

Ngày 21/6/2018, UBND phường Tân Mai, Hội đồng Tư vấn thuế tổ chức Hội nghị Triển khai thu thuế đất Phi nông nghiệp năm 2018. Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Thành viên Hội đồng tư vấn Thuế, Trưởng các ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT,UBND phường, Tổ trưởng 53 tổ dân phố

     Thực hiện Thông tư số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp. Căn cứ Luật thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành, thời gian ổn định giá 1m2 đất tính thuế được ổn định theo chu kỳ 05 năm; kể từ ngày 01/7/2017 các hộ gia đình, cá nhân nộp thuế SDĐPNN theo giá đất ổn định cho chu kỳ mới 2017-2021.

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch UBND phường yêu cầu: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ trong việc nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tổ trưởng dân phố trực tiếp thu của các cá nhân, hộ gia đình theo đúng sổ bộ thuế; Nếu có trường hợp sổ bộ không đúng với giấy tờ sử dụng đất thì hướng dẫn gia đình kê khai lại theo mẫu; Nếu phát hiện hộ gia đình chưa có trong sổ bộ thì hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện kê khai bổ sung. Trong thời gian triển khai thực hiện thu ở cơ sở, nếu có vướng mắc trong quá trình thu thuế (Các hộ chia tách, trao tặng, mua bán hoặc sai diện tích, vị trí) thì đề nghị các Tổ trưởng Tổ dân phố không thu thuế của các hộ đó nhằm tránh tình trạng sai sót trong quá trình chấm bộ và thực hiện công tác đối soát tại bộ phận Ủy nhiệm thu để làm rõ các nội dung trước khi ban hành Thông báo thu thuế. Nộp ngay số tiền đã thu của các hộ cá nhân, hộ gia đình về cán bộ Ủy nhiệm thu thuế và cán bộ Kế toán Ngân sách để tổng hợp và nộp về Kho bạc kịp thời, theo đúng thời gian quy định.

     Thời gian thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ở các Tổ dân phố: Từ ngày 22/6/2018.

     Triển khai kế hoạch thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2018 nhằm thực hiện tốt việc đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là nghĩa vụ của công dân và thực hiện đúng trình tự, đúng quy định của Luật Thuế./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận