Tin tức hoạt động các phường

Phường Yên Sở tổ chức tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Ngày đăng 14/03/2023 | 17:19  | View count: 11

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-MTTQ-BTT ngày 03/02/2023 của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai trên địa bàn quận Hoàng Mai. Sáng ngày 06/3/2023, UBMTTQ Việt Nam phường Yên Sở đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn phường về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

     Trước đó, UBND phường Yên Sở đã ban hành Thông báo số 38/TB-UBND ngày 16/02/2023 về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn phường; niêm yết công khai Thông báo và nội dung Dự thảo Luật Đất đai tại bảng tin trụ sở UBND phường Yên Sở, bảng tin các tổ dân phố trên địa bàn phường từ ngày 17/02/2023 đến hết ngày 28/02/2023, các ý kiến đóng góp của nhân dân (nếu có) gửi bằng văn bản về bộ phận Địa chính phường để tổng hợp.

     Ông Lương Đăng Sơn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Yên Sở chủ trì Hội nghị lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn phường về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của việc tổ chức hội nghị nhằm phát huy dân chủ trong các tầng lớp nhân dân, phát huy trí tuệ tập thể đóng góp ý kiến hoàn thiện một trong những Bộ luật quan trọng của nước ta, đặc biệt với một địa phương đang triển khai nhiều dự án giải phóng mặt bằng, thu hồi đất như phường Yên Sở, những nội dung trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều hộ dân trên địa bàn phường. Tại hội nghị đã có 05 ý kiến phát biểu đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong đó tập trung vào các vấn đề: thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cơ chế, chính sách, giá đất; các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

     Kết luận tại hội nghị, ông Lương Đăng Sơn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Yên Sở trân trọng cảm ơn các đại biểu tham dự đã dành thời gian nghiên cứu nghiêm túc và có những đóng góp thiết thực, tâm huyết, trách nhiệm vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các ý kiến đóng góp sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Sở tổng hợp gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

Nguồn: UBND phường Yên Sở

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh