Tin tức hoạt động các phường

Phường Tân Mai tổ chức ra quân tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường, vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn phường
Ngày đăng 25/03/2023 | 08:30  | View count: 14

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 ngày 15/02/2023 của BCĐ 197 Thành phố Hà Nội; Chỉ thị số 27- CT/QU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Quận; Kế hoạch số 09/KH-BCĐ197 ngày 27/02/2023 của BCĐ 197 Quận về Tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự ATGT, TTĐT, trật tự công cộng trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2023. Đảng ủy, UBND phường Tân Mai đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề và kế hoạch thực hiện Nghị quyết về đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn phường

     Từ ngày 01/3/2023, UBND phường, Ban chỉ đạo 197 phường Tân Mai đã tổ chức triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về xây dựng văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn; Duy trì tổ chức ra quân kiểm tra, xử phạt về văn minh đô thị, an toàn giao thông. Đến nay đã xử phạt gần 70 trường hợp với số tiền trên 10 triệu đồng. Tổ chức ký cam kết đối với gần 700 hộ kinh doanh, buôn bán về đảm bảo trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, để xe đúng nơi quy định.

     Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch số 116/ KH-UBND ngày 16/3/2023 của UBND quận Hoàng Mai về tăng cường kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn Quận. Sáng ngày 20/3/2023, toàn hệ thống chính trị phường đã tổ chức ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt; triển khai vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn phường với sự tham gia của 250 cán bộ, hội viên, các lực lượng chức năng và nhân dân trên địa bàn nhằm tăng cường các biện pháp, góp phần giải pháp thay đổi nhận thức, hành vi của người dân chấp hành văn minh đô thị, an toàn giao thông với phương châm “Giành lại vỉa hè, phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ”.

Nguồn: UBND phường Tân Mai

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh