Tin tức hoạt động các phường

UBND – UBMTTQ Viêt Nam phường tổ chức Hội Nghị Đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2024.
Ngày đăng 03/04/2024 | 08:24  | View count: 34

Chiều ngày 29/03/2024, UBND-UBMTTQ Việt Nam phường Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2024.

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Đào Nguyên- PBT thường trực Đảng ủy phường, đồng chí Ngô Sĩ Quý – PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Đình Long – Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy, chủ tịch UBMTTQ phường, cùng với sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo UBND phường, thường trực UBMTTQ Việt Nam Phường, các ông bà là trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các ông, bà là Bí thư các chi bộ, Trưởng ban CTMT; Tổ trưởng Tổ dân phố và đại biểu Nhân dân trên địa bàn.

Tại Hội nghị đồng chí Trần Thị Thúy Hằng – PCT UBND phường đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2024. Ban thường trực UBMTTQ phường trình bày báo cáo tổng hợp 38 ý kiến bàn và thảo luận của các đại biểu tại Hội nghị Tổ dân phố.

Hội nghị Đại biểu nhân dân phường Hoàng Văn Thụ năm 2024 nhằm phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm công dân trong cộng đồng dân cư để tập trung thảo luận bàn bạc và đưa ra các biện pháp cụ thể, hiệu quả thiết thực về xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn VSMT, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và trong tổ chức lễ hội, về hành vi ứng sử văn hóa; giữ gìn ANTT, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Phát động, hưởng ứng thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do chính quyền, MTTQ các cấp phát động. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân Đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”; Đoàn kết tăng cường sự đồng thuận và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước; thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Đồng thời hội nghị đã tập trung bàn, thảo luận vào những nhiệm vụ cụ thể như: Xây dựng phường Hoàng Văn Thụ sáng, xanh, sạch, đẹp, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; Xây dựng GĐVH, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần nâng cao chất lương Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa; Xây dựng người Hoàng Văn Thụ thanh lịch, văn minh, nghĩa tình theo Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/02/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác Cải cách hành chính, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ vững mạnh; Xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, thân thiện, tương thân tương ái giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; Xây dựng phường Hoàng Văn Thụ an ninh, an toàn, bảo đảm trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông.

Trong không khí dân chủ - đoàn kết, hội nghị đã có 02 ý kiến tham luận và 02 ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội nghị. Hội nghị đã thống nhất, thể hiện sự đồng thuận cao, với biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2024. Đây cũng là căn cứ để UBND- UBMTTQ  phường cụ thể hoá Nghị quyết Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2024 thành chương trình hành động góp phần xây dựng Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ Việt Nam phường Hoàng Văn Thụ ngày càng đoàn kết, phát triển, giàu đẹp - văn minh./.

Nguồn: phường HVT

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh