Tin tức hoạt động các phường

Đảng bộ phường Vĩnh Hưng tổ chức Hội nghị học tập, thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc”
Ngày đăng 03/04/2024 | 08:28  | View count: 41

Ngày 28/3/2024, Đảng bộ phường Vĩnh Hưng tổ chức Hội nghị học tập, thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc” trong Đảng bộ và hệ thống chính trị phường Vĩnh Hưng.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra; Trưởng - phó các đoàn thể chính trị- xã hội; Bí thư chi bộ, trên 300 đảng viên 16 chi bộ trực thuộc tham dự.

 Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thâu - Báo cáo viên Trung ương; Nguyên Tổng biên tập tạp chí thông tin đối ngoại Ban Tuyên giáo Trung ương - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã truyền đạt nội dung chuyên đề. Tiếp tục nâng cao nhận thức gắn với thực hiện tốt những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân phường Vĩnh Hưng. Trọng tâm là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ gắn với từng vị trí công tác, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua hội nghị học tập thực hiện, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của phường xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Chuyên đề năm 2024 gắn với Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Chủ đề công tác năm 2024 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành  phố Hà Nội”, Kế hoạch số 139-KH/QU ngày 01/3/2024 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai về“Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị quận Hoàng Mai” và thực hiện hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, các hội nghị Trung ương (khóa XIII), các chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII), các chương trình công tác của Quận ủy (khóa IV), các chương trình, nghị quyết Đảng ủy của Đảng ủy phường Vĩnh Hưng (khóa XXV) và các nhiệm vụ chính trị của các ban, ngành, đoàn thể của mỗi cán bộ, đảng viên trong năm 2024. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, đúng quy định, trên cơ sở xác định nội dung công việc theo phương châm 5 rõ: “rõ người – rõ việc – rõ quy trình – rõ trách nhiệm – rõ hiệu quả”; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ và phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị các cấp của Phường trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ của Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ phường đến các tổ dân phố, toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động  Phường Vĩnh Hưng cần tập trung thực hiện nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả...

Qua buổi học tập thực hiện chuyên đề năm 2024  các đồng chí cán bộ, đảng viên làm tốt việc tuyên truyền, vận động Nhân dân, trước hết là gia đình, người thân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôn trọng, gắn bó, gần gũi với Nhân dân, chủ động tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; giải quyết và đề xuất giải quyết kịp thời quyền lợi và những kiến nghị chính đáng của Nhân dân….

Nguồn: phường VH

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh