Tin tức hoạt động các phường

UB.MTTQ phường Vĩnh Hưng tổ chức thành công đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Ngày đăng 03/04/2024 | 08:32  | View count: 41

Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khóa IX năm 2019; Thông tri số 07 ngày 11/7/2023 của BTV Quận ủy Hoàng Mai; Kế hoạch số 84 ngày 18/7/2023 của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàng Mai về việc tổ chức Đại hội MTTQ các cấp quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thực hiện Nghị quyết số 158/NQ-ĐU ngày 21/9/2023 của Đảng ủy phường Vĩnh Hưng về lãnh đạo tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ phường Vĩnh Hưng, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ngày 26,27/3/2024, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Hưng, nhiệm kỳ 2024 - 2029 chính thức khai mạc tại Hội trường UBND phường Vĩnh Hưng.  Đại hội nhằm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024, làm rõ những kết quả đã đạt được, những tồn tại, nguyên nhân bài học kinh nghiệm; Đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029; Tham gia đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai; Hiệp thương cử Ủy ban MTTQ và Ban thường trực MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024 - 2029; Hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai khóa V, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Phạm Ngọc Tiến - nguyên Ủy viên BTV quận ủy - nguyên Chủ tịch UB.MTTQ quận Hoàng Mai; đồng chí Đặng Văn Dũng - Phó chủ tịch phụ trách Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai; đồng chí Lưu Thị Thanh Huyền- Quận uỷ viên - Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Thị Bích Hạnh, phó bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Ngô Mạnh Cường - phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường; các đồng chí trong BTV Đảng ủy; lãnh đạo UBND; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; Cán bộ, công chức chuyên môn, các đồng chí bí thư Chi bộ, Tổ trưởng TDP; Ông, Bà nguyên Chủ tịch, phó chủ tịch, Ủy viên Ban thường trực UB.MTTQ Việt Nam phường qua các thời kỳ; Các cơ quan- đơn vị đóng  trên địa bàn; các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng và 120 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân; được chuẩn bị nghiêm túc và tiến hành chặt chẽ; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng đối với việc phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân và vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Quán triệt quan điểm, chủ trương lãnh đạo của Đảng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Hưng đã phối hợp chặt chẽ với UBND phường và các tổ chức thành viên, triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân, động viên Nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của phường Vĩnh Hưng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã từng bước đổi mới mạnh mẽ nội dung, nâng cao chất lượng, phường thức hoạt động trên các mặt công tác, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp Nhân dân. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận được củng cố, kiện toàn, trình độ, năng lực đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo được phát huy, ý kiến Nhân dân được tôn trọng, sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng tăng. Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Với những thành tích đó, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Hưng vinh dự được UBMTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai tặng giấy khen hoàn thành xuất săc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và chỉ ra một số hạn chế đó là, trong nhiệm kỳ một số hoạt động, chương trình công tác của MTTQ gặp không ít khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng gần 03 năm của dịch Covid-19, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội với nhiều thông tin đa chiều, công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều hạn chế …đã tạo ra không ít thách thức đối với việc tuyên truyền, vận động, phản biện và định hướng dư luận…..  

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả”, Đại hội có nhiệm vụ tập trung dân chủ, trí tuệ, xem xét đánh giá kết quả hoạt động của MTTQ phường trong 5 năm qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra 05 chương trình với nội dung,mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Hưng trong nhiệm kỳ 2024 - 2029. Mặt trận Tổ quốc phường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình mới, xây dựng tổ chức Mặt trận theo hướng thực chất, hiệu quả, đồng thời là hình ảnh tiêu biểu của khối Đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi các tầng lớp, các giai cấp, dân tộc, tôn giáo. Hoạt động của Mặt trận hướng đến sự trọng tâm, trọng điểm, phát huy dân chủ và trách nhiệm….

Đồng chí Đặng Văn Dũng, phó Chủ tịch phụ trách UB. MTTQ quận Hoàng và đồng chí Lưu Thị Thanh Huyền - Quận uỷ viên - Bí thư Đảng ủy phường đã trao tặng giấy khen và bức trướng. Các đồng chí phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ghi nhận biểu dương đánh giá cao những kết quả mà UBMTTQ phường đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2024-2029 tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Tập hợp mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ….Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện tốt chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” “Toàn dân thực hiện việc tang văn minh tiến bộ”, “Ngày vì người nghèo”…..

Với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Hưng, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 31 vị tham gia Ủy ban MTTQ phường nhiệm kỳ 2024 - 2029; cử 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại hội nghị lần thứ nhất, UBMTTQ  đã hiệp thương cử Ban thường trực 05 ông, bà và các chức danh: Ông Dương Thành Công- chủ tịch Ủy ban MTTQ phường; Bà Trần Thị Bích Liên - phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ phường; Bà Hoàng Thị Kim Lý - Chủ tịch Hội LHPNphường; Ông Lê Văn Quận- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Ông Dương Thanh Sơn- Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là Ủy viên Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường./.

Nguồn: phường VH

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh