Tin tức hoạt động các phường

UBND phường Hoàng Liệt khai mạc huấn luyện dân quân cơ động và dân quân tại chỗ năm 2024
Ngày đăng 22/05/2024 | 17:04  | View count: 41

Sáng ngày 17/5/2024, tại Hội trường tầng 1, UBND phường Hoàng Liệt tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân cơ động và dân quân tại chỗ năm 2024.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Cửu - Phó Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo UBND, UBMTTQ phường; trưởng các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội phường; các đồng chí Bí thư chi bộ; Tổ đội trưởng và 235 chiến sĩ dân quân trên địa bàn phường.

Phát biểu khai mạc huấn luyện, đồng chí Nguyễn Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường nhấn mạnh: Trong quá trình xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phường Hoàng Liệt luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng dân quân nói chung và dân quân cơ động, dân quân tại chỗ nói riêng, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí đề nghị cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện đợt này chấp hành nghiêm nội quy, mệnh lệnh của cán bộ chỉ huy, thực hiện đúng thời gian, giờ giấc, giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết tạo điều kiện giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Trong thời gian huấn luyện 12 ngày đối với dân quân cơ động; 07 ngày đối với huấn luyện dân quân tại chỗ; các chiến sĩ được huấn luyện 02 nội dung chính trị và quân sự. Trong đó, nội dung huấn luyện chính trị với các chuyên đề: Quan điểm, đường lối quân sự của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng, an ninh; Luật dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng chính quyền ở địa phương; chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Nội dung huấn luyện bao gồm: Điều lệnh, đội hình, đội ngũ và huấn luyện về kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí, trang bị hiện có trong biên chế, vũ khí tự tạo, công cụ hỗ trợ của dân quân.

Thông qua huấn luyện giúp cán bộ, chiến sĩ dân quân cơ động, dân quân tại chỗ phường Hoàng Liệt nắm chắc nhiệm vụ chính trị, công tác quân sự, quốc phòng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, nâng cao trình độ kỹ thuật, sử dụng thành thạo vũ khí thiết bị trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu khi có tình huống, đồng thời làm cơ sở để huấn luyện nâng cao vào các năm tiếp theo./.

Nguồn: phường HL

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh