Tin tức hoạt động các phường

Kế hoạch tiêm phòng đại trà đàn gia súc, gia cầm năm 2014

Ngày đăng 11/03/2014 | 12:00 AM  | View count: 155
Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây:

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND phường Tương Mai quý I/2014

Ngày đăng 11/03/2014 | 12:00 AM  | View count: 156
Nội dung chi tiết Thông báo lịch tiếp công dân xem tại đây:

Kế hoạch tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2014 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở tổ dân phố

Ngày đăng 04/03/2014 | 12:00 AM  | View count: 220
Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây:

Kế hoạch triển khai tiêm phòng đại trà cho gia súc và gia cầm đợt I năm 2014

Ngày đăng 04/03/2014 | 12:00 AM  | View count: 154
Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây:

Kế hoạch tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2014 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư

Ngày đăng 27/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 155
Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây:

Bà Chủ tịch hội hết lòng vì cộng đồng

Ngày đăng 27/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 170
Đó là bà Nguyễn Thị Cử, chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ phường Giáp Bát. Bà về hưu từ năm 2005 nhưng vẫn tham gia công tác ở nhiều tổ chức đoàn thể, song nhiều nhất là Hội liên hiệp phụ nữ...

Chương trình phối hợp công tác giữa thường trực HĐND-UBND-UB MTTQ năm 2014

Ngày đăng 26/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 176
Nội dung chi tiết Chương trình phối hợp công tác xem tại đây:

Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của phường Trần Phú năm 2014

Ngày đăng 26/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 162
Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây:

Kế hoạch tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2014 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Ngày đăng 26/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 164
Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây:

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND phường Tương Mai tháng 3/2014

Ngày đăng 26/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 160
Nội dung chi tiết Thông báo xem tại đây:

Đảng viên, cán bộ phường Tương Mai học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI

Ngày đăng 26/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 174
Sáng 22/02/2014, Đảng ủy phường Tương Mai tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam...

Kế hoạch tổng vệ sinh tiêu độc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm sau tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

Ngày đăng 24/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 195
Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây:

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ năm 2014

Ngày đăng 24/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 204
Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây:

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ

Ngày đăng 24/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 218
Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây:

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận