Chiến lược, quy hoạch phát triển KT-XH

Đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện công trình, dự án thu hồi đất; dự án di chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2020 để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hoàng Mai
Ngày đăng 19/09/2019 | 11:02  | View count: 1686

Chi tiết xem tại đây