Chiến lược, quy hoạch phát triển KT-XH

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hoàng Mai
Ngày đăng 14/10/2020 | 10:07  | View count: 1767

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hoàng Mai

Thông báo số 862 ngày 09/10/2020 của UBND quận Hoàng Mai

Tờ trình số 98 ngày 09/10/2020 của UBND quận Hoàng Mai