Chiến lược, quy hoạch phát triển KT-XH

Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hoàng Mai
Ngày đăng 10/02/2022 | 09:11  | View count: 1986

Thông báo về việc công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hoàng Mai

Chi tiết xem tại đây