Chiến lược, quy hoạch phát triển KT-XH

Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 16/5/2022 của UBND quận Hoàng Mai
Ngày đăng 19/05/2022 | 11:40  | View count: 559

Về việc đề nghị đăng ký bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Hoàng Mai

Chi tiết xem tại đây