Chiến lược, quy hoạch phát triển KT-XH

Quyết định về việc công nhận quyền sử dụng đất đối với ông Lê Duy Nhung và bà Đặng Thị Nhì tại phường Thịnh Liệt
Ngày đăng 20/02/2024 | 08:46  | View count: 190

Chi tiết tại đây