Chiến lược, quy hoạch phát triển KT-XH

Quyết định Phê duyệt phương án tổng hợp hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư năm 2023 đối với 60 hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt trên địa bàn phường Thịnh Liệt-
Ngày đăng 06/03/2024 | 15:32  | View count: 343

Chi tiết tại đây