Chiến lược, quy hoạch phát triển KT-XH

Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất- Nguyễn Văn Hột

Ngày đăng 13/05/2024 | 11:22 AM  | View count: 97
Chi tiết tại đây

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất- Lưu Văn Cơ và bà Hà Thị Nhung

Ngày đăng 13/05/2024 | 11:14 AM  | View count: 88
Chi tiết tại đây

Quyết định Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất- Nguyễn Thị Vân Chi

Ngày đăng 16/04/2024 | 03:23 PM  | View count: 222
Chi tiết tại đây

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất- Dương Văn Xuân và bà Nguyễn Thị May

Ngày đăng 16/04/2024 | 03:18 PM  | View count: 206
Chi tiết tại đây