Chiến lược, quy hoạch phát triển KT-XH

Quyết định về việc Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất- Ngô Thị Ngọc Quyên

Ngày đăng 11/04/2024 | 02:48 PM  | View count: 92
Chi tiết tại đây

Rà soát, điều chỉnh bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 16/02/2024 | 10:11 AM  | View count: 315
Chi tiết tại đây

Công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 16/02/2024 | 10:04 AM  | View count: 1161
Chi tiết tại đây