kinh tế - tài chính

Những điều cần biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2018

Ngày đăng 10/11/2018 | 12:08 PM  | View count: 16
Nội dung chi tiết về bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định tại Chương IV Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được hướng dẫn bởi Nghị định 134/2015/NĐ-CP và Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH với những nội dung cụ thể...

Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 06 tháng trở lên, tính đến hết tháng 9/2018

Ngày đăng 26/10/2018 | 09:36 AM  | View count: 80
Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 06 tháng trở lên, tính đến hết 30/9/2018

Chi cục thuế Hoàng Mai hưởng ứng ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2018

Ngày đăng 19/10/2018 | 05:03 PM  | View count: 104
Từ ngày thành lập Quận Hoàng Mai cho đến nay, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn luôn đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh...

Chi cục thuế Hoàng Mai thông báo về cách thức, các địa điểm nộp tiền thuế

Ngày đăng 19/10/2018 | 04:59 PM  | View count: 129
Để công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn Quận Hoàng Mai được triển khai có hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và UBND thành phố Hà Nội, Chi cục thuế Hoàng Mai đề nghị...

Danh các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 06 tháng trở lên (tính đến hết tháng 8/2018)

Ngày đăng 21/09/2018 | 02:10 PM  | View count: 103
Danh các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 06 tháng trở lên (tính đến hết tháng 8/2018)

Hội LHPN Quận tổ chức tập huấn CLB nữ nhập cư về kỹ năng trong hợp tác kinh doanh tại phường Thịnh Liệt

Ngày đăng 19/09/2018 | 02:24 PM  | View count: 92
Ngày 07/9/2018, Hội LHPN Quận phối hợp hội LHPN phường Thịnh Liệt và Trung tâm nghiên cứu gia đình phát triển cộng đồng tổ chức tập huấn về kỹ năng trong hợp tác kinh doanh cho chị em phụ nữ nhập...

Hội LHPN Quận tổ chức tập huấn Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Hoàng Mai khởi nghiệp” giai đoạn 2018-2025

Ngày đăng 19/09/2018 | 08:08 AM  | View count: 109
Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025” của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội; Căn cứ Kế hoạch số 45-KH/BTV ngày 14/5/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội về việc triển...

Chi cục thuế quận thông báo về thanh toán không dùng tiền mặt 2018 - 2020

Ngày đăng 30/08/2018 | 05:12 PM  | View count: 131
Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/02/2018 về...

Chi cục thuế quận thông báo về ứng dụng HTKK theo kiến trúc và công nghệ mới năm 2018

Ngày đăng 30/08/2018 | 05:09 PM  | View count: 85
Để đáp ứng xu thế phát triển công nghệ thông tin hiện tại đồng thời nâng cao hiệu quả hỗ trợ người nộp thuế - từ ngày 24/08/2018, Chi cục Thuế quận Hoàng Mai triển khai phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK...

Danh sách các cơ sở xác nhận kiến thức về ATTP và tự công bố sản phẩm thực phẩm

Ngày đăng 29/08/2018 | 03:17 PM  | View count: 83
Các cơ sở xác nhận kiến thức về ATTP và tự công bố sản phẩm thực phẩm

Chi cục thuế quận Hoàng Mai thông báo về ghi nợ tiền sử dụng đất năm 2018

Ngày đăng 27/08/2018 | 02:18 PM  | View count: 132
Căn cứ Công tác ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo khoản 1, Điều 16 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Công văn số 47435/CT-QLĐ ngày...

Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT BHTN từ 6 tháng trở lên (tính đến hết tháng 7/2018)

Ngày đăng 21/08/2018 | 09:59 AM  | View count: 88
Chi tiết xem tại đây

Chi cục thuế quận Hoàng Mai thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018

Ngày đăng 20/08/2018 | 04:53 PM  | View count: 190
Căn cứ Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc Hội sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị Quyết 55/2010/QH12, quy định đối với diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (không...

Mời tham gia cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn trường học trên địa bàn quận Hoàng Mai năm học 2018-2019

Ngày đăng 20/08/2018 | 04:20 PM  | View count: 432
     UBND quận Hoàng Mai kính mời các tổ chức, cá nhân đang sản xuất, kinh doanh thực phẩm có đủ điều kiện về an toàn thực...

Chi cục thuế quận Hoàng Mai tập huấn cho cán bộ khối liên phường năm 2018

Ngày đăng 16/08/2018 | 05:31 PM  | View count: 148
Với tinh thần mỗi cán bộ, công chức là một tuyên truyền viên về thuế, ngày 10/8/2018, Chi cục thuế quận Hoàng Mai đã tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán bộ công chức khối liên phường về chính sách...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận