kinh tế - tài chính

Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai tăng cường công tác đôn đốc, thu hồi nợ
Ngày đăng 09/11/2017 | 08:47  | View count: 1773

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về công tác đôn đốc, thu hồi nợ, giảm tỷ lệ nợ đọng. Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai đã tích cực triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng

     BHXH quận đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân Quận ban hành văn bản chỉ đạo số 1165/UBND-BHXH ngày 12/5/2017 về việc phối hợp tăng cường thu nợ BHXH, BHYT, BHTN. Ban hành quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 về việc thành lập Tổ liên ngành thu, thu nợ BHXH, BHYT quận Hoàng Mai do Đ/c Trần Quý Thái- Phó chủ tịch UBND quận làm tổ trưởng, trong đó yêu cầu các đơn vị phòng, ban ngành liên quan như LĐLĐ quận, Công an quận, Thanh tra nhà nước, Chi cục thuế, Chi cục thi hành án dân sự, Phòng LĐTB-XH và Ủy ban ND các phường thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chỉ đạo của UBND quận về công tác thu hồi nợ BHXH, BHYT. Ngoài ra BHXH quận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng như đăng tải danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT trên cổng thông tin điện tử của UBND quận, phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh các Phường với thời lượng 3 buổi/tuần…

     Đồng thời với các biện pháp trên, BHXH quận đã tham mưu cho UBND quận ban hành quyết định số 5964/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 thành lập 02 Đoàn kiểm tra việc thực hiện thu, thu nợ trên địa bàn đối với 41 đơn vị sử dụng lao động. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, phức tạp trong công tác thu, thu hồi nợ do đặc thù trên địa bàn có nhiều đơn vị xây dựng, giao thông. Nhưng bằng nhiều biện pháp khác nhau, BHXH quận Hoàng Mai phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu thu do BHXH thành phố giao cũng như phấn đấu giảm tỷ lệ nợ theo chỉ đạo của BHXH thành phố Hà Nội./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận