kinh tế - tài chính

Quận Hoàng Mai tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý kinh tế trên địa bàn quận năm 2018
Ngày đăng 09/04/2018 | 03:31  | View count: 287

Trong 02 ngày 04 và 05/4/2018, phòng Kinh tế quận Hoàng Mai phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý kinh tế. Thành phần tham gia tập huấn gồm các đồng chí là lãnh đạo phường, cán bộ dịch vụ thương mại, cán bộ thú y, cán bộ y tế, cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm lĩnh vực Công thương và cán bộ Ban quản lý các chợ trên địa bàn Quận

     Thực hiện Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 12/10/2017 của UBND quận Hoàng Mai về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2018 và Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND Quận về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý kinh tế năm 2018.

     Buổi tập huấn đã được nghe đồng chí Đặng Thị Thanh Quyên - Báo cáo viên - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học và vệ sinh ATTP - Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp triển khai các Văn bản liên quan đến công tác ATTP thuộc lĩnh vực Công thương: Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;  Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương; Văn bản số 425/SCT-QLTM ngày 30/1/2018 về việc triển khai Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương; Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 06/10/2017 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện đề án “thí điểm các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội”; đặc biệt là Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

     Buổi tập huấn nhằm phổ biến, tuyên truyền, đồng thời hướng dẫn UBND các phường, các phòng, ban, ngành chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý ATTP lĩnh vực Công thương trên địa bàn Quận./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận