kinh tế - tài chính

Thuế Hoàng Mai đạt nhiều kết quả sau tháng đồng hành cùng người nộp thuế năm 2018
Ngày đăng 23/04/2018 | 11:36  | View count: 163

Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 05/4/2018, Chi cục Thuế quận Hoàng Mai triển khai “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế (NNT) thực hiện quyết toán thuế năm 2017” nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện để các Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế

     Xác định được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, Chi cục Thuế quận Hoàng Mai đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đến người nộp thuế dưới nhiều hình thức, cụ thể: Niêm yết các thủ tục hành chính về thuế tại bộ phận một cửa; gửi mail tuyên truyền về tháng hỗ trợ và văn bản chính sách thuế mới đến 4000 DN; gửi 2 bài tuyên truyền về tháng đồng hành cùng NNT lên cổng thông tin điện tử quận; gửi 1 bài tuyên truyền về cách thức nộp hồ sơ quyết toán, nộp thuế, địa điểm nộp thuế, số điện thoại hỗ trợ giải đáp vướng mắc trên loa phát thanh của 14 phường trên địa bàn quận; tổ chức đối thoại, tập huấn cho 250 doanh nghiệp trên địa bàn quận...

     Tháng đồng hành cùng NNT đã mang lại hiệu quả thiết thực, người nộp thuế hài lòng với sự giúp đỡ tận tình của cơ quan thuế, góp phần nâng cao tính tuân thủ, chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế của người nộp thuế. Số lượng người nộp thuế đã nộp hồ sơ quyết toán là 10.417 tăng 8,86% so với cùng kỳ. Người nộp thuế đã có ý thức thực hiện công tác quyết toán thuế sớm, không còn tình trạng phải xếp hàng, chờ đợi trong những ngày cao điểm.

     Chi cục thuế quận Hoàng Mai đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách thuế, tạo sự chuyển biến căn bản về ý thức chấp hành pháp luật đối với người nộp thuế, thường xuyên hỗ trợ các doanh nghiệp và người nộp thuế bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả. Chi cục Thuế quận Hoàng Mai mong muốn thường xuyên nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn quận để đồng hành cùng người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận