kinh tế - tài chính

Người lao động hãy cân nhắc khi hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Ngày đăng 31/05/2018 | 03:50  | View count: 153

Chính sách BHXH là chính sách rất nhân văn của Đảng và Nhà nước đảm bảo mọi công dân có quyền được hưởng an sinh xã hội. Theo đó, người lao động khi làm việc được người sử dụng lao động đóng BHXH để hưởng đủ các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất; người đủ 15 tuổi trở lên mà không thuộc trường hợp được người sử dụng đóng BHXH thì được tham gia BHXH tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Vì vậy khi còn trong độ tuổi lao động và sức khỏe để làm việc, người lao động cần hết sức thận trọng khi cân nhắc để hưởng BHXH một lần

     Lý do:

    Thứ nhất, người lao động mất đi cơ hội được hưởng lương hưu, mất nguồn tài chính hỗ trợ và ổn định cuộc sống lâu dài khi bị suy giảm khả năng lao động, hết tuổi lao động.

     Thứ hai, không được cấp miễn phí thẻ BHYT, quyền lợi hưởng BHYT; người hưởng BHXH 1 lần khi chết, gia đình không được hưởng trợ cấp mai táng phí, thân nhân không được hưởng trợ cấp tuất theo quy định so với lựa chọn hình thức hưởng lương hưu.

     Thứ ba, khoản tiền đóng vào quỹ BHXH là một của để dành quý giá của chính mình, nó không mất đi mà ngược lại vẫn được cơ quan BHXH quản lý và đầu tư tăng trưởng, người tham gia có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH để khi có điều kiện thì tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc tham gia BHXH tự nguyện với sự hỗ trợ đóng của Nhà nước. Trong thời gian bảo lưu, nếu chẳng may bị chết thì gia đình còn được hưởng trợ cấp mai táng phí, thân nhân được hưởng trợ cấp tuất theo quy định.

     Thứ tư, việc nhận BHXH một lần là phải chấp nhận sự thiệt thòi rất lớn khi với mức 22% tiền lương tháng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất thì một năm tổng mức đóng là 2,64 tháng lương. Trong khi mức hưởng BHXH một lần cho mỗi năm đóng BHXH chỉ bằng 2 tháng lương. Như vậy, người lao động bị thiệt mất 0,64 tháng lương và quỹ BHXH có lợi, nhưng vì mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người dân và của chính bản thân người lao động cần cân nhắc khi hưởng hưởng BHXH 1 lần.

     Người tham gia BHXH, khi đã hưởng lương hưu thì mức lương hưu được điều chỉnh định lỳ theo chỉ số giá tiêu dùng và mức tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, trong toàn bộ thời gian hưởng lương hưu người lao động được quỹ BHXH trả kinh phí để cấp thẻ BHYT và được hưởng các quyền lợi về KCB bình đẳng với mọi người khác mà không phụ thuộc vào mức phí tham gia, loại bệnh. Khi người hưởng qua đời, người lo mai táng còn được hưởng trợ cấp mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm chết, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp hàng tháng hoặc một lần).

     Khi nhận BHXH một lần, người lao động sẽ thiệt thòi khi chưa đến tuổi nghỉ hưu đã tiêu hết tiền dưỡng già. Để đến khi về già, không được hưởng hưu trí, họ phải phụ thuộc vào con, cháu và xã hội; nếu không may bị bệnh, không có thẻ BHYT, họ còn phải đối mặt với nguy cơ không chi trả nổi chỉ sau một lần mắc bệnh và nằm viện thời gian dài, từ đó phải đối mặt với tình trạng nghèo đói, kiệt quệ, trở thành gánh nặng đối với gia đình và xã hội. Vì vậy, việc cân nhắc, lựa chọn nhận BHXH một lần là điều hết sức quan trọng, đừng vì cái lợi trước mắt mà bỏ lỡ cơ hội được hưởng lương hưu – trợ cấp khi về già, cũng như được hưởng chế độ BHYT.

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

 

     Thứ nhất, về mục đích:

     - Bảo hiểm xã hội là thực hiện chính sách xã hội của nhà nước, vì mục đích an sinh xã hội, không vì lợi nhuận.

     - Bảo hiểm nhân thọ là bảo hiểm nhằm mục đích sinh lời.

     Thứ hai, về điều kiện, mức phí tham gia:

     - Bảo hiểm xã hội do cả người lao động và người sử dụng lao động đóng hoặc có sự hỗ trợ của nhà nước theo mức nhà nước quy định chung đối với từng người trên cơ sở tiền lương hoặc thu nhập của từng người tham gia;

     - Bảo hiểm nhân thọ do người tham gia đóng theo mức do tổ chức Bảo hiểm đó quy định cụ thể được thể hiện trong hợp đồng bảo hiểm.

     - Khoản lời của bảo hiểm nhân thọ được lấy từ chính tiền của người tham gia.

     Thứ ba, về quyền lợi hưởng bảo hiểm:

     - Bảo hiểm xã hội quy định mức hưởng trên cơ sở đảm bảo cuộc sống cho người tham gia với mức đóng đã quy định trước; Bảo hiểm nhân thọ cơ bản căn cứ vào số tiền phí bảo hiểm đã đóng để hạch toán sau khi trừ chi phí quản lý, lợi nhuận… để tính mức hưởng đối với từng người tham gia với những điều kiện khá ngặt nghèo về tuổi đời, sức khỏe tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm để giảm thiểu rủi ro.

     - Tiền đóng vào quỹ BHXH đều được điều chỉnh tăng tương ứng với chỉ số giá tiêu dùng từng năm (CPI) theo quy định của Chính Phủ được công bố tại năm mà người tham gia hưởng chế độ (chỉ số CPI tăng bình quân 8,1% /năm, tính từ năm 2008 đến nay). Còn Bảo hiểm nhân thọ tính theo lãi suất thị trường.

     - Người đang tham gia BHXH khi chết hoặc bị thương tật vì bất cứ lý do gì thì thời gian đã đóng BHXH đều được ghi nhận để tính hưởng BHXH. Còn với bảo hiểm nhân thọ có quy định doanh nghiệp không phải trả tiền bảo hiểm trong một số trường hợp (chết do tự tử trong thời hạn hai năm kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực, chết hoặc bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng; người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình).

     - Quỹ Bảo hiểm xã hội được Nhà nước bảo hộ, không bị phá sản và được tổ chức của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật nên người tham gia được đảm bảo quyền lợi trong mọi thời kỳ; Bảo hiểm nhân thọ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp do Doanh nghiệp kinh doanh Bảo hiểm thực hiện và phụ thuộc nhiều vào năng lực kinh doanh của tổ chức đó nên rủi ro trong thời gian dài rất dễ xảy ra.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận