kinh tế - tài chính

64 cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận Hoàng Mai đã được cấp biển nhận diện trái cây an toàn
Ngày đăng 08/06/2018 | 11:09  | View count: 176

Thực hiện Quyết định số 5848/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của Thành phố Hà Nội”; Kế hoạch 284/KH-UBND ngày 10/10/2017 về triển khai “Đề án thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn Thành phố Hà Nội” trên địa bàn quận Hoàng Mai

      UBND Quận đã chỉ đạo phòng Kinh tế quận Hoàng Mai phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các phường tiến hành thẩm định đạt các điều kiện gắn biển theo quy định tại Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội” theo Quyết định số 5848/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND Thành phố Hà Nội.

     Tính đến 5/6/2018 UBND Quận đã cấp biển nhận diện trái cây an toàn cho 64 cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn đạt hơn 80% các cửa hàng đạt theo tiêu chí Đề án của Thành phố được gắn biển theo quy định.

     Với sự chỉ đạo kịp thời của UBND Quận, sự chủ động thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các phường trên địa bàn Quận, việc thực hiện Đề án “Đề án thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn Thành phố Hà Nội” tiếp tục được thực hiện có hiệu quả./.

Danh sách các cửa hàng đã được gắn biển:

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận