kinh tế - tài chính

Quận Hoàng Mai triển khai thực hiện các giải pháp điều hành tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2022 trên địa bàn Quận
Ngày đăng 30/11/2022 | 15:29  | View count: 89

Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai đã ban hành triển khai thực hiện Văn bản của UBND Thành phố về việc quyết liệt thực hiện các giải pháp điều hành tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2022 để tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách Quận trong hai tháng cuối năm.

     Bên cạnh các giải pháp điều hành về thu-chi NSNN, cân đối ngân sách Quận, lãnh đạo Quận Hoàng Mai chỉ đạo rất sát sao việc thực hiện siết chặt kỷ cương, tài chính - ngân sách, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong thực thi công vụ. Tiếp tục tăng cường công tác đấu thầu, đặt hàng dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn Chi thường xuyên theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 về quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

     Việc tập trung tổ chức điều hành quản lý thu-chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công các tháng cuối năm nói riêng và cả năm 2022 nói chung.

Nguồn: phòng Tài chính-Kế hoạch

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 6
Tổng: 0