kinh tế - tài chính

Thành phố Hà Nội hỗ trợ thêm tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2022 - 2025
Ngày đăng 01/12/2022 | 15:26  | View count: 57

Nhằm nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô, được sự quan tâm của Đảng bộ, Chính quyền Thành phố, từ tháng ngày 01 tháng 8 năm 2022 đến 31 tháng 12 năm 2025 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội còn được ngân sách Thành phố hỗ trợ thêm % mức đóng theo mức chuẩn nghèo nông thôn ngoài mức hỗ trợ của Nhà nước.

     Cụ thể tổng mức hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện được áp dụng như sau: người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 60%, thuộc hộ cận nghèo 50% và hộ khác 20%. Theo đó, mức đóng hàng tháng thấp nhất với người thuộc hộ nghèo là 132.000 đồng, hộ cận nghèo là 165.000 đồng, hộ khác là 264.000 đồng.

     1. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng hỗ trợ

- Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Không hỗ trợ các trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) và đóng theo phương thức một lần cho đủ 20 năm đóng để hưởng lương hưu.

     2. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng các quyền lợi sau

- Hưởng lương hưu khi đủ điều kiện về tuổi đời, đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế kể từ thời điểm hưởng lương hưu.

- Hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần: Khi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có yêu cầu.

- Hưởng chế độ tử tuất: Người đang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, hoặc đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. Trường hợp đã đóng bảo hiểm xã hội đủ từ 60 tháng trở lên hoặc đang hưởng lương hưu chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở.

     3. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được theo dõi quá trình đóng, lịch sử thụ hưởng , cập nhật thông tin về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội thông qua ứng dụng VSSID - ứng dụng bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động cá nhân.

     Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội; các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn để được hướng dẫn.

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình!

Nguồn: BHXH quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 0