kinh tế - tài chính

Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá năm 2023 trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 17/03/2023 | 14:59  | View count: 54

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 12/12/2022 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá năm 2023; Văn bản số 420/STC-QLG ngày 18/01/2023 của Sở Tài chính Thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá năm 2023.

     Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá năm 2023, UBND quận Hoàng Mai yêu cầu các đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban liên quan như các phòng: Tài chính Kế hoạch, Kinh tế, đội Quản lý thị trường số 15, Chi cục Thuế, Văn hóa thông tin, UBND 14 phường. Yêu cầu các đơn vị chủ động, tăng cường hoạt động công tác phối hợp, kiểm tra, kiểm soát thị trường, các quy định về an toàn thực phẩm, các quy định về giá, phí.

     Tăng cường công tác triển khai, kiểm soát thị trường; ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp pháp, giữ ổn định chỉ số giá hàng hóa, phù hợp với chỉ số giá chung của cả nước; tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp về kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả thị trường, không để biến động về giá, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống của Nhân dân.

     Các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương triển khai công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và giải quyết các thủ tục hành chính với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Nguồn: phòng TC-KH quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 5
Tổng: 0