kinh tế - tài chính

Giải pháp ứng dụng CSDL QG về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không dùng tiền mặt
Ngày đăng 22/05/2024 | 17:24  | View count: 61

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; Kế hoạch số 146/KH-UBND của UBND thành phố về triển khai giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 Công an Thành phố, cơ quan BHXH phối hợp với công an cấp huyện, cấp xã, UBND cùng cấp, Bưu điện, các ngân hàng trên địa bàn Thành phố thực hiện một số nội dung sau:

 - Đối chiếu dữ liệu giữa BHXH với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, thực hiện rà soát, xác minh, cập nhật, bổ sung làm sạch dữ liệu thông tin (bổ sung thông tin đối với các trường hợp thiếu số CMND/CCCD; ngày, tháng sinh;…) của người thuộc diện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhằm kịp thời điều chỉnh thông tin công dân đảm bảo dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”, đảm bảo đúng người hưởng, tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Rà soát, lập danh sách các trường hợp thuộc diện hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chưa có tài khoản ngân hàng thực hiện đăng ký tài khoản cho người dân trong và ngoài giờ hành chính (kể cả ngày thứ 7, chủ nhật) đảm bảo hoàn thành xong trước ngày 30/5/2024 để phục vụ việc chi trả không dùng tiền mặt; đồng thời lập danh sách các trường hợp thường trú thuộc diện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hiện nay đã đi khỏi nơi cư trú.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khi mở tài khoản tại ngân hàng được miễn phí một số chính sách: Miễn phí khi mở tài khoản; miễn phí quản lý tài khoản; miễn phí phát hành thẻ, quản lý thẻ và rút tiền tại ATM; miễn phí chuyển tiền trong cùng hệ thống…

Ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách nhanh chóng, thuận lợi. Chi trả không dùng tiền mặt khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc chuyển đổi số; góp phần vào quản lý người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, đảm bảo chi trả đúng người hưởng, nhanh chóng và kịp thời.

Để thực hiện nhanh chóng chủ trương, chính sách nêu trên, đề nghị người dân Thủ đô, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng với tinh thần đồng hành, phối hợp tích cực với cơ quan Công an, UBND, các Hội, đoàn thể, cơ quan BHXH, Bưu điện, các ngân hàng thực hiện nhanh chóng việc rà soát, xác minh dữ liệu thông tin cá nhân hưởng chế độ BHXH nhằm đồng bộ hóa dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thực hiện đăng ký mở tài khoản ngân hàng để là “người giữ tiền thông minh, tiêu tiền thông minh”.

Nguồn: BHXH

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 8
Tổng: 0