kinh tế - tài chính

Quận Hoàng Mai: Hội nghị về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông, lâm, thủy sản

Ngày đăng 15/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 135
Thực hiện Thông tư số 14/2011/TT - BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thuỷ...

Kiên quyết giải tỏa tụ điểm họp chợ tại khu đô thị phường Định Công

Ngày đăng 06/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 130
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014" và Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 25/02/2014 của UBND quận...

Quận Hoàng Mai triển khai công tác đảm bảo ổn định thị trường, phòng chống cơn bão Rammansun

Ngày đăng 06/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 126
Thực hiện Văn bản số 2950/SCT-QLTM ngày 16/7/2014 của Sở Công thương Hà Nội về việc phục vụ công tác cứu trợ, ổn định thị trường, phòng chống cơn bão Rammansun. Để chủ động đối phó với mọi...

Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2014

Ngày đăng 01/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 136
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 13/01/2014 của UBND quận Hoàng Mai về quản lý, kiểm tra, thẩm định, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông,...

Quận Hoàng Mai thực hiện kế hoạch xử lý các điểm họp chợ tự phát trên địa bàn

Ngày đăng 14/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 174
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014"; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 25/02/2014 của UBND quận Hoàng...

Quận Hoàng Mai: Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, hợp tác xã bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2014

Ngày đăng 07/04/2014 | 12:00 AM  | View count: 168
Thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 03/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 02/01/2014 về những nhiệm vụ,...

Quận Hoàng Mai thành lập đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, tiêu thụ gia cầm nhập lậu, công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đảm bảo ATTP trên địa bàn quận năm 2014

Ngày đăng 14/03/2014 | 12:00 AM  | View count: 175
Thực hiện Công điện số 133/CĐ-TTg ngày 23/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm lây lan qua biên giới; Công điện số 03/CĐ-UBND...

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 24/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 152
Theo thông báo của Cục Thú y, năm 2013 dịch cúm gia cầm A/H5N1 đã xảy ra tại 50 xã, phường của 23 huyện, quận thuộc 7 tỉnh làm 59.829 con gia cầm mắc bệnh, tổng số gia cầm chết và...

Quận Hoàng Mai tổ chức gặp mặt đại diện các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn Quận nhân dịp đầu xuân Giáp Ngọ 2014

Ngày đăng 21/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 147
Sáng ngày 20/02/2014, quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị gặp mặt đại diện các Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn quận nhân dịp đầu xuân Giáp Ngọ 2014. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo...

Triển khai công tác quản lý, kiểm tra, thẩm định, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và ATTP nông, lâm, thủy sản trên địa bàn quận năm 2014

Ngày đăng 20/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 133
Thực hiện Thông tư số 14/2011/TT– BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm...

Quận Hoàng Mai chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn quận năm 2014

Ngày đăng 20/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 144
Căn cứ Văn bản số 10112/UBND-NNNT ngày 31/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị số 4538/CT-BNN-TY ngày 20/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày...

Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2013, triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2014

Ngày đăng 15/01/2014 | 12:00 AM  | View count: 215
Ngày 14/01/2014, UBND quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2013, triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2014. Tới dự hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo quận ủy,...

Hội nông dân quận hướng dẫn nông dân xây dựng mô hình kinh tế tập thể

Ngày đăng 24/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 679
Thực hiện Chương trình công tác Hội và Nghị quyết số 04-NQ/HND TW, ngày 29/7/2011, Hội nghị lần thứ Bảy của Ban Chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam (khoá V) về đẩy mạnh công tác tuyên...

Quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh năm 2013

Ngày đăng 23/08/2013 | 12:00 AM  | View count: 177
Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 21/3/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai tổ chức giao bàn tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh các doanh...

Quận Hoàng Mai chủ động trong công tác xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn quận năm 2013

Ngày đăng 14/05/2013 | 12:00 AM  | View count: 184
Thực hiện Kế hoạch số 618/KH-SCT ngày 27/02/2013 của Sở Công thương Hà Nội về hoạt động của Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thành phố Hà Nội năm 2012....

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận