Phổ biến giáo dục pháp luật

LỜI KÊU GỌI Ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024
Ngày đăng 26/03/2024 | 15:09

Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân quận Hoàng Mai

Biển, đảo Việt Nam là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Tổ quốc. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của toàn dân tộc. Những năm qua, với tinh thần “Vì biển, đảo Việt Nam”, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Quận luôn nêu cao tinh thần yêu nước, yêu Tổ quôc, yêu biển – đảo Việt Nam bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa để cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trên các vùng biển, đảo, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhằm bổ sung thêm nguồn lực để hỗ trợ quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc và phát huy sức mạnh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân của Quận với biển, đảo Việt Nam, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai phát động và kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo; cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân của Quận nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, hướng về biển, đảo thân yêu, tích cực hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của quận Hoàng Mai năm 2024.

Tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” là góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

* Mọi sự ủng hộ xin gửi về :

- Tiếp nhận bằng tiền mặt: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàng Mai, Phòng 209, khu trung tâm hành chính quận, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Tiếp nhận qua t ài khoản Kho bạc: Tên tài khoản: Uỷ ban MTTQ quận Hoàng Mai “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”, Số tài khoản: 37 61 .0. 1089618 . 91059 tại Kho Bạc Nhà nước Hoàng Mai.

* Nội dung: Ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” quận Hoàng Mai.

* Thời gian ủng hộ: T ừ ngày 25 / 3 /202 4 đến ngày 15 / 6 /202 4.

Xin trân trọng cảm ơn !

Chi tiết kế hoạch vận động

Chi tiết lời kêu gọi tại đây

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận