Phổ biến giáo dục pháp luật

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
Ngày đăng 26/03/2024 | 15:50

Trên tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Ngày 18/01/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai 2024 thay thế Luật Đất đai 2013, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

Luật Đất đai 2024 đã quy định cụ thể các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng để thực hiện các dự án xây dựng công trình công cộng; xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công trình sự nghiệp; các trường hợp khác…

Quy định cụ thể căn cứ, điều kiện thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; bổ sung một số trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đat, do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, thu hồi đất liên quan đến quốc phòng, an ninh…

Đặc biệt, Luật Đất đai 2024 đã phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà không phân biệt theo đối tượng sử dụng đất như Luật Đất đai năm 2013.

Để giúp cán bộ và nhân dân nhanh chóng nắm bắt được các quy định mới của Luật,

ngày 22/3/2024, Hội Luật gia quận Hoàng Mai cùng với UBND phường Đại Kim tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật đất đai (sửa đổi) năm 2024 cho cán bộ, hội viên các hội đoàn thể và nhân dân. Hội nghị tập trung vào việc giới thiệu những điểm mới của Luật đất đai (sửa đổi) năm 2024 được nhân dân chú ý và đặc biệt quan tâm như việc cấp sổ đỏ; quy định mới về khung giá đất; các trường hợp về miễn giảm tiền sử dụng đất; các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, các hình thức bồi thường cho người dân bị thu hồi đất; khoản hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất; thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất ở để làm nhà ở thương mại; hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mở rộng quyền sử dụng đất; người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa …

Việc sửa đổi và ban hành Luật đất đai 2024 thay thế cho Luật đất đai cũ năm 2013 theo sự kì vọng của nhân dân là sẽ thay đổi và tháo gỡ những vướng mắc đang tồn tại hiện nay đối với người dân liên quan đến đất đai.

HLG

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận