Phổ biến giáo dục pháp luật

THƯ NGỎ Về việc chuẩn hóa dữ liệu Mã số thuế cá nhân
Ngày đăng 05/04/2024 | 08:57

Doanh nghiệp, Tổ chức trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế nói chung và việc thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân nói riêng.

Để đảm bảo dữ liệu của cá nhân người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công trên Hệ thống Cơ quan thuế đồng bộ có kết nối chia sẽ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo quy định tại Khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Thông tin được xác thực từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc được Chính phủ giao cho Bộ Công an quản lý nên không thể giả mạo, đảm bảo chính xác và duy nhất. Vì vậy, khi công dân thực hiện các giao dịch điện tử sẽ thuận tiện, nhanh chóng và an toàn, tạo sự minh bạch, đồng thời tiết kiệm thời gian, giảm các thủ tục hành chính, dịch vụ công (đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia).

Cục Thuế TP Hà Nội kính gửi thư ngỏ kèm theo một số nội dung hướng dẫn, lưu ý khi cập nhật hoặc thay đổi thông tin đăng ký thuế để Người nộp thuế quan tâm thực hiện trước khi thực hiện quyết toán thuế năm 2023 như sau:

1. Hướng dẫn cơ quan chi trả thu nhập thực hiện nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân theo ủy quyền

a) Thành phần hồ sơ:

1.1. Người nộp thuế là cá nhân nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan chi trả, gồm:

  + Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó) và;

  + Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.

1.2. Người nộp thuế là cơ quan chi trả tổng hợp thông tin của người lao động, nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

 + Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH- TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để thay đổi thông tin người nộp thuế (lưu ý cập nhật đầy đủ 03 trường thông tin Họ và tên, Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân (ưu tiên cập nhật số CCCD mới nhất)).

  + Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để thay đổi thông tin người phụ thuộc (lưu ý cập nhật đầy đủ 03 trường thông tin Họ và tên, Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân (ưu tiên cập nhật số CCCD mới nhất)).

b) Phương thức nộp hồ sơ điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

2. Hướng dẫn cá nhân tự kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế

a) Cách 1: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế theo phương thức điện tử tại Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng thông tin điện tử của ngành thuế.

b) Cách 2: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế theo phương thức điện tử tại ứng dụng Etax Mobile

c) Cách 3: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế

- Nơi nộp hồ sơ:

+ Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập)

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế của bản thân Người nộp thuế.

+Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC để thay đổi thông tin đăng ký thuế của NPT.

+ Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người nộp thuế/ người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nộp thuế/ người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

*Lưu ý: Thời hạn nộp quyết toán thuế TNCN năm 2023 đối với Doanh nghiệp/Tổ chức là ngày 01/4/2024 và thời hạn nộp quyết toán thuế TNCN năm 2023 đối với cá nhân là ngày 02/5/2024.

Rất mong quý Doanh nghiệp/Tổ chức phối hợp cùng với Cục Thuế TP Hà Nội hoàn thành cập nhật chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân có phát sinh thu nhập do quý Doanh nghiệp/Tổ chức chi trả trước khi gửi quyết toán thuế TNCN năm 2023.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Quý Doanh nghiệp/Tổ chức vui lòng liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế/Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác thuộc Cục Thuế TP Hà Nội quản lý doanh nghiệp/tổ chức hoặc truy cập Website của Cục Thuế TP Hà Nội: https://hanoi.gdt.gov.vn để được hướng dẫn.

Nguồn: CCT

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận